Wat betaalt u voor zorg?

Wat u betaalt voor de zorg van het ziekenhuis hangt van de volgende zaken af:

Eigen risico: een deel van de zorgkosten betaalt u zelf

  • U heeft voor zorg in Nederland een verplicht eigen risico. Dit staat in de wet.
  • Een eigen risico betekent dat u per jaar altijd het eerste deel van bepaalde zorgkosten zelf moet betalen. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn bij medicijnen en onderzoek.
  • Het bedrag van uw eigen risico hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
  • Voor sommige zorgkosten geldt het eigen risico niet. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan de huisarts.
  • Vraag uw zorgverzekeraar welke kosten u zelf moet betalen. Kijk voor meer uitleg over eigen risico op de website www.zorgverzekeringslijn.nl

TIP: voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost geldt geen eigen risico. Voor een bezoek aan de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis wel. Ga voor medische hulp - behalve als er sprake is van een levensbedreigende situatie - eerst naar de huisarts of de Huisartsenpost. 

Let op: soms zijn er kosten verbonden aan een belafspraak, beeldbelafspraak, of een schriftelijke afspraak met uw arts (bijvoorbeeld via chat). Dit kan effect hebben op uw eigen risico. 

Bent u niet verzekerd?

Als u niet verzekerd bent, dan betaalt u de kosten voor zorg vooraf. Lees meer over wat u moet doen als u niet verzekerd bent. 

Welke kosten vergoedt uw zorgverzekering?

  • Als u vragen heeft over welke kosten uw zorgverzekering vergoedt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
  • Meer informatie over het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekering, leest u op de website van de Rijksoverheid.

Afspraken tussen het Flevoziekenhuis en zorgverzekeraars 

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars sluiten contracten over de inkoop en kosten van de zorg die onder de Zorgverzekeringswet vallen. Als uw behandeling niet in het contract staat tussen het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar, is het mogelijk dat u hier een eigen bijdrage voor betaalt. Deze eigen bijdrage komt bovenop het eigen risico. Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen die onder de basiszorg vallen.  Als u wilt weten wat uw zorgverzekeraar vergoedt, dan kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. In 2021 heeft het Flevoziekenhuis afspraken gemaakt met de volgende zorgverzekeraars:

Het Flevoziekenhuis heeft in 2021 ook voor de 1e lijns-diagnostiek afspraken met alle zorgverzekeraars.