Wat betaalt u voor zorg?

Wat u betaalt voor de zorg van het ziekenhuis hangt van de volgende zaken af:

Eigen risico: een deel van de zorgkosten betaalt u zelf

  • U heeft voor zorg in Nederland een verplicht eigen risico. Dit staat in de wet.
  • Een eigen risico betekent dat u per jaar altijd het eerste deel van bepaalde zorgkosten zelf moet betalen. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn bij medicijnen en onderzoek.
  • Het bedrag van uw eigen risico hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
  • Voor sommige zorgkosten geldt het eigen risico niet. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan de huisarts.
  • Vraag uw zorgverzekeraar welke kosten u zelf moet betalen. 

TIP: voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost geldt geen eigen risico. Voor een bezoek aan de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis wel. Ga voor medische hulp - behalve als er sprake is van een levensbedreigende situatie - eerst naar de huisarts of de Huisartsenpost. 

Let op: soms zijn er kosten verbonden aan een belafspraak, beeldbelafspraak, of een schriftelijke afspraak met uw arts (bijvoorbeeld via chat). Dit kan effect hebben op uw eigen risico. 

Bent u niet verzekerd?

Als u niet verzekerd bent, dan betaalt u de kosten voor zorg vooraf. Lees meer over wat u moet doen als u niet verzekerd bent. 

Welke kosten vergoedt uw zorgverzekering?

  • Als u vragen heeft over welke kosten uw zorgverzekering vergoedt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
  • Meer informatie over het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekering, leest u op de website van de Rijksoverheid.