Huisregels

Om het verblijf en werken voor iedereen in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken, wordt van patiënten, bezoekers en medewerkers verwacht dat zij zich aan de huisregels houden. Deze vindt u ook op diverse plaatsen in het ziekenhuis. 

In ons ziekenhuis …

 • bent u welkom als patiënt of bezoeker tijdens de openingstijden;
 • staan uw en onze veiligheid voorop; volgt u daarom aanwijzingen van het personeel op;
 • gaan spoedgevallen voor – graag uw begrip (polikliniek);
 • geven wij geen informatie aan derden; dit loopt via de contactpersoon (verpleegafdeling);
 • zijn huisdieren niet toegestaan.

Vragen wij u … (verpleegafdeling)

 • met maximaal één bezoeker tegelijk de patiënt te bezoeken;
 • met maximaal twee personen per dag de patiënt te bezoeken. 
 • ​uw mobiele telefoon beperkt te gebruiken om het voor patiënten rustig te houden;
 • binnen en rond het ziekenhuis niet te roken om patiënten te ontzien. Dit geldt ook voor e-sigaretten;
 • geen film-, foto,- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming;
 • de familiekamer/hoek schoon en opgeruimd te houden.

Vragen wij u … (polikliniek)

 • uw medewerking, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen;
 • ​uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens uw contact met een hulpverlener;
 • de wachtruimte schoon en opgeruimd te houden;
 • binnen en rond het ziekenhuis niet te roken om patiënten te ontzien;
 • geen film-, foto,- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming.

Uiteraard kunt u …

 • vragen stellen als iets niet duidelijk is of als u twijfelt;
 • een ongewenste situatie met ons bespreken;
 • koffie of thee bij mijnInfopunt of de poliklinieken halen.

En geldt dat wij …

 • hier respectvol met elkaar en elkaars bezittingen omgaan;
 • ​de privacy van onze patiënten en medewerkers respecteren;
 • agressief gedrag niet accepteren;
 • bij wapenbezit, bedreiging, (verbaal) geweld, drugs en diefstal aangifte doen bij de politie.

Agressie

Helaas komt agressief gedrag van patiënten of bezoekers tegenover onze medewerkers steeds vaker voor. Dit accepteren wij niet. Wij geven officiële waarschuwingen. In uitzonderlijke gevallen ontzeggen wij de toegang tot het ziekenhuis. Dit betekent dat wij dan geen medische hulp kunnen geven, tenzij er dringende spoedhulp nodig is. Wij doen aangifte bij de politie als dat nodig is. Als er schade is, verhalen wij dit op de veroorzaker.