Opname

Voordat u wordt opgenomen voor een behandeling of operatie heeft u een gesprek met een arts. Dit heet het 'preoperatief spreekuur'. Tijdens dit gesprek bespreekt u bijvoorbeeld:
  • welke medicijnen u gebruikt;
  • uw medische voorgeschiedenis;
  • wat er gebeurt op de dag van operatie. 
U kunt alleen geopereerd worden als u een preoperatieve screening heeft gehad. 

Bereid uw opname goed voor

U kunt uw opname voorbereiden. In het magazine de ziekenThuis leest u alles over uw opname.

Op de dag van uw opname

Op de dag van de opname meldt u zich bij mijnInfopunt. De medewerkers van mijnInfopunt brengen of verwijzen u naar de juiste afdeling. Daarna vult u een vragenlijst (anamnese) in. Meestal gebeurt dit samen met de verpleegkundige. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld over een dieet of allergie. Naast de vragenlijst controleert de verpleegkundige ook uw pols, bloeddruk, temperatuur en ademhaling. 

Ziekenhuisbacterie

Als u binnenkort in het Flevoziekenhuis opgenomen wordt of een poliklinische behandeling op de verpleegafdeling krijgt, is het belangrijk om te weten of u drager bent van een bijzonder resistente bacterie (BRMO) zoals MRSA. Dit betekent dat er een aantal vragen aan u gesteld zullen worden. Lees op de pagina over ziekenhuisbacterie meer over BRMO.

Opname tijdens de Ramadan

Lees meer over opname tijdens de Ramadan.