Opname

Voordat u wordt opgenomen voor een behandeling of operatie heeft u een gesprek met een arts. Dit heet het 'preoperatief spreekuur'. Tijdens dit gesprek bespreekt u bijvoorbeeld:

 • welke medicijnen u gebruikt;
 • uw medische voorgeschiedenis;
 • wat er gebeurt op de dag van operatie. 

U kunt alleen geopereerd worden als u een preoperatieve screening heeft gehad. 

Checklist bij opname

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, moet u een aantal zaken thuis voorbereiden.

 • Waar moet u op letten als u naar het ziekenhuis komt tijdens corona?
 • Verzekering: u moet verzekerd zijn voor ziektekosten voor een operatie;
 • Overzicht van de medicijnen die u gebruikt: neem altijd een overzicht mee van de medicijnen die u nu gebruikt. U kunt ook toestemming aan het Flevoziekenhuis om uw het overzicht van uw medicijnen in te zien. Dit regelt u via www.ikgeeftoestemming.nl of via uw apotheek;
 • Nuchter: niet eten en drinken voordat u wordt geopereerd;
 • Lichamelijke verzorging: thuis douchen op de dag van de operatie en draag geen make-up of lotions en sieraden of piercings;
 • Vervoer naar huis: regelen voor na de opname.

Wat neemt u mee voor een opname?

 • Eigen medicijnen voor de eerste 24 uur
 • Boeken of tijdschriften (Op de COVID-afdeling zijn boeken en/of tijdschriften niet toegestaan). 
 • Toiletartikelen en kleding
 • Wilsverklaring en donorcodicil
 • Telefoonnummer van contactpersoon
 • Hulpmiddelen die u thuis gebruikt (zoals rollator of krukken)

Informatie over uw verblijf in het magazine 'ziekenThuis'

Bekijk het opnamemagazine de ziekenThuis in PDF

Uw operatie goed voorbereiden

 • Zorg dat u een geldig legitimatiebewijs hebt. Dit moet u meenemen bij iedere afspraak in het ziekenhuis. 
 • Als u een operatie moet ondergaan, dan heeft u vooraf aan de operatie een afspraak op de afdeling Preoperatieve screening. Een medewerker van de ziekenhuisapotheek bespreekt met u de medicijnen die u thuis gebruikt. De anesthesioloog (arts die gespecialiseerd is in verdoving en pijnbestrijding) bespreekt met u het formulier dat u voorafgaand aan dit gesprek thuis hebt ingevuld. 
 • Bekijk de checklist met spullen die u meeneemt op de dag van de opname.

Op de dag van uw opname voor een operatie 

 • U komt aan in het Flevoziekenhuis. U meldt zich bij mijnInfopunt. Een medewerker van MijnInfopunt helpt u op weg naar de juiste afdeling. 
 • De verpleegkundige van de afdeling vangt u op. Samen met de verpleegkundige vult u een vragenlijst (de anamnese) in. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld over een dieet of allergie. Naast de vragenlijst controleert de verpleegkundige ook uw pols, bloeddruk, temperatuur en ademhaling. 
 • Als u langer dan een dag wordt opgenomen dan brengt de verpleegkundige u naar uw kamer. 

Als u met spoed wordt opgenomen 

Als u met spoed wordt opgenomen heeft u meestal geen voorbereiding kunnen treffen. 

 • U vraagt uw contactpersoon om spullen van huis op te halen; 
 • In het ziekenhuis zijn basisartikelen beschikbaar: zoals toiletartikelen; 

Tijdens uw opame komt u in contact met verschillende zorgverleners 

 • Afdelingsartsen 
  Dit zijn de artsen in opleiding tot specialist, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse zorg. Zij komen in principe ook dagelijks bij u langs. Zij bewaken uw toestand, de voortgang van onderzoek en behandeling en zij zorgen, dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.

 • Medisch Specialisten
  Dit zijn de artsen die zich hebben gespecialiseerd in een bepaald vakgebied binnen de geneeskunde. Bijvoorbeeld een longspecialist is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de longen. 

 • Co-assistenten
  Een co-assistent is een arts in opleiding. De co-assistent komt aan het begin van de opname bij u langs voor een gesprek en uitgebreid lichamelijk onderzoek. Ook verzorgt hij/zij vaak de bloedafnamen en het plaatsen van infusen. U ziet dagelijks co-assistenten bij de ochtendronde.

 • Andere specialisten
  Geregeld worden artsen van andere vakgroepen te hulp gevraagd, bijvoorbeeld chirurgen en internisten. Zij komen langs om voor een bepaald probleem, dat op hun vakgebied ligt, een advies of zelfs behandeling te geven.

Opname tijdens de Ramadan

Lees meer over opname tijdens de Ramadan.

Ziekenhuisbacterie

Als u in het Flevoziekenhuis opgenomen wordt of een poliklinische behandeling op de verpleegafdeling krijgt, is het belangrijk om te weten of u drager bent van een bijzonder resistente bacterie (BRMO) zoals MRSA. Dit betekent dat er een aantal vragen aan u gesteld zullen worden. Lees op de pagina over ziekenhuisbacterie meer over BRMO.