Opname

Voordat u wordt opgenomen voor een behandeling of operatie heeft u een gesprek met een arts. Dit heet het 'preoperatief spreekuur'. Tijdens dit gesprek bespreekt u bijvoorbeeld:
  • welke medicijnen u gebruikt;
  • uw medische voorgeschiedenis;
  • wat er gebeurt op de dag van operatie. 
U kunt alleen geopereerd worden als u een preoperatief gesprek heeft gehad. 

Bereid uw opname goed voor

U kunt uw opname voorbereiden. Lees meer over wat u kunt doen om uw opname zo goed mogelijk voor te bereiden. 

Op de dag van uw opname

Op de dag van de opname meldt u zich bij mijnInfopunt. De medewerkers van mijnInfopunt brengen of verwijzen u naar de juiste afdeling. Daarna vult u een vragenlijst (anamnese) in. Meestal gebeurt dit samen met de verpleegkundige. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld over een dieet of allergie. Naast de vragenlijst controleert de verpleegkundige ook uw pols, bloeddruk, temperatuur en ademhaling. 

In het magazine de ziekenThuis leest u alles over uw opname. 

Lees meer over opname tijdens de Ramadan