Rechten en plichten

Wat u moet weten over uw rechten en plichten als u in het Flevoziekenhuis verblijft. 

Recht op uw medische gegevens

Het Flevoziekenhuis verzamelt al uw gegevens over de zorg in een medisch dossier. U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien. Bekijk uw gegevens via mijnFlevoziekenhuis.

Verder lezen

Gebruik van eHealth in uw zorgproces

Wij werken continu aan verbetering van onze zorg. Soms maken we hierbij gebruik van digitale hulpmiddelen zoals apps, websites of digitale vragenlijsten. Deze hulpmiddelen noemen we ook wel eHealth. Om deze apps te gebruiken is het nodig om bepaalde gegevens te delen met de leveranciers. Lees meer over hoe wij er voor zorgen dat dit veilig en volgende de wet-en regelgeving gebeurt.

U beslist over uw behandeling

De arts stelt u voor een bepaalde behandeling te ondergaan. U heeft informatie nodig om te beslissen of u deze behandeling wel of niet wilt. Om een behandeling te beginnen heeft de arts uw toestemming nodig (informed consent). 

Verder lezen

Identificatieplicht

Bij iedere afspraak, onderzoek of opname zijn wij verplicht om u te identificeren. Dit geldt voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. Of als u al patiënt van het ziekenhuis bent. Wij stellen uw identiteit vast met een geldig identiteitsbewijs (ID). 

Verder lezen

Toegankelijk voor iedereen

Het Flevoziekenhuis wil voor iedere patiënt even toegankelijk te zijn. Toegankelijk zijn betekent dat iedereen – jong en oud, hoog- of laaggeletterd, slechthorenden en slechtzienden en rolstoelgebruikers – op dezelfde manier gebruik moeten kunnen maken van onze zorgdiensten.

Verder lezen

Second opinion (tweede advies)

U kunt een second opinion (tweede mening) vragen. Dit betekent dat u een mening vraagt van een andere arts (of deskundige) dan uw behandelaar (binnen of buiten het ziekenhuis).

Verder lezen

Recht op informatie

De arts is verplicht u in begrijpelijke taal uit te leggen:

  • wat er aan de hand is;
  • wat er met u gaat gebeuren en waarom;
  • wat de gevolgen en/of eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek zijn;
  • informatie over medicijnen en hun mogelijke bijwerkingen.
Verder lezen

WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.Volwassenen en kinderen. 

Verder lezen

Heeft u al toestemming gegeven voor het delen van uw medische gegevens?

Met uw toestemming kunnen de zorgverleners van het Flevoziekenhuis digitaal gegevens over uw gezondheid delen met zorgverleners van andere zorginstellingen.  

Verder lezen