Gebruik van eHealth in uw zorgproces

Wij werken continu aan verbetering van onze zorg. Soms maken we hierbij gebruik van digitale hulpmiddelen zoals apps, websites of digitale vragenlijsten. Deze hulpmiddelen noemen we ook wel eHealth. Om deze apps te gebruiken is het nodig om bepaalde gegevens te delen met de leveranciers. Hieronder leggen wij uit hoe wij er voor zorgen dat dit veilig en volgende de wet-en regelgeving gebeurt.

Het delen van uw persoonsgegevens met externe dienstverleners
In ons privacy statement is bepaald hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Onder meer is bepaald dat het nodig kan zijn om gegevens van patiënten te delen met een externe dienstverlener. Bijvoorbeeld de leverancier van een app die gebruikt wordt voor eHealth. Om zo’n app te laten werken moet het ziekenhuis wel bepaalde persoonsgegevens van de patiënt met de leverancier delen.

Voorbeeld
Een vorm van eHealth is de app BeterDichtbij. Met deze app kunt u op ieder gewenst moment berichten versturen aan uw zorgverlener en ook berichten ontvangen. Bijvoorbeeld over medische vragen en het uitwisselen van onderzoeksuitslagen. Ook kunt u via de app (videoconsult) beeldbellen met uw zorgverlener.

Zo min mogelijk gegevens
De gegevens die we delen met leveranciers beperken we dan tot het absolute minimum. De gegevens mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor de app, website of vragenlijst wordt ingezet. Dit is contractueel vastgelegd met de leverancier. Met de leverancier maken we ook afspraken over het verwijderen van de gegevens.

Voordat we intensief gaan samenwerken met een leverancier van eHealth toetsen we de:

 • ervaring van onze patiënten;
 • veiligheid (cyber security, privacy, veiligheid op basis van zorg, etc.);
 • betrouwbaarheid (leverancier, IT, privacy etc.);
 • wet-en regelgeving: Al onze leveranciers moeten voldoen aan (speciale) wet- en regelgeving (AVG, NEN7510, NEN7513, etc.).

Met het naleven van deze voorwaarden voldoet het Flevoziekenhuis aan de voorwaarden voor informatieveiligheid en privacy. 

Overzicht van leveranciers waarmee het Flevoziekenhuis samenwerkt:
Hieronder staan de leveranciers waar wij mee werken (bijgewerkt tot 24-3-22):

 • Inforium – Ziekenhuisbreed
 • Smartlockr - Ziekenhuisbreed
 • BeterDichtbij – alle poliklinieken
 • ConsultAssistent – polikliniek KNO
 • WatchPat – Longgeneeskunde
 • Parkinson Kinetigraph – Neurologie
 • Kardia – Cardiologie
 • Babybeeld – Verpleegafdeling Kindergeneeskunde
 • PROMS Mediquest – Orthopedie, Neurochirurgie, Chirurgie, Pijnpolikliniek
 • Radquest – Longgeneeskunde

N.B. Uitgezonderd applicaties die nog in pilot zijn binnen het ziekenhuis

Toestemming
U wordt altijd vooraf geïnformeerd en gevraagd of u gebruik wilt maken van deze apps. Soms kan het voorkomen, dat u toch verrast bent omdat u rechtstreeks benaderd wordt via de app.  U kunt dan altijd contact met ons opnemen via MijnInfoPunt. Als u dit wenst laten wij uw persoonsgegevens verwijderen bij de leverancier. Dit heeft dan wel tot gevolg u dan geen gebruik kunt maken van de betreffende vorm van eHealth.

Heeft u vragen?
Als u hierover vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via: informatieveiligheid@flevoziekenhuis.nl.