Legitimatieplicht

Het Flevoziekenhuis is volgens de Zorgverzekeringswet verplicht uw BSN en identiteitsnummer in haar bestand op te nemen. 

Met welke identificatiebewijzen (ID) kunt u zich identificeren? 

Met de volgende identificatiebewijzen (ID) kunt u zich identificeren:

  • geldig paspoort
  • geldige identiteitskaart
  • rijbewijs
  • geldig nationaal, diplomatiek of dienstpaspoort
  • vreemdelingendocument

Kinderen

In een ziekenhuis moet ieder kind zich al vanaf de geboorte kunnen identificeren. Dat betekent dat ieder kind een geldig identiteitsdocument moet laten zien als wij hierom vragen. Er is maar één uitzondering op deze regel, namelijk voor pasgeborenen. U kunt uw pasgeboren kindje identificeren door uw eigen identificatiebewijs en de aanmelding van een baby bij geboorte (de zogenaamde ‘persoonslijst’ van de gemeente). Dit geldt tot 30 dagen na geboorte of zolang de baby op de afdeling Neonatologie in behandeling is.

Wat als u uw ID bent vergeten?

Wij controleren uw identiteit bij de balie van de afdeling waar u een afspraak heeft. Als u zich niet kunt identificeren, dan komt de rekening voor de zorgkosten op uw naam te staan, totdat u zich gelegitimeerd heeft.

Eerste bezoek aan het Flevoziekenhuis

Bent u een nieuwe patiënt van het Flevoziekenhuis? Dan moet u zich laten inschrijven. Dit gebeurt bij de afdeling of polikliniek waar u deze eerste afspraak heeft. 

Gegevens gewijzigd

Wilt u ons wijzigingen in uw gegevens doorgeven? Denk aan uw adres, telefoonnummer of huisarts. Ook als intussen uw ID vernieuwd is, dan moet u dit bij ons melden. Het is belangrijk dat het ziekenhuis altijd over uw actuele gegevens beschikt.

Waarom vragen wij u om uw identificatie?

Wij vragen uw identificatie om de volgende redenen:

  • wij kunnen uw huisarts op de hoogte houden van uw medische situatie;
  • voorkomen dat u de ziekenhuisrekeningen thuisgestuurd krijgt.  De zorgverzekeraar accepteert geen declaraties met onjuiste gegevens; 
  • risico's op medische fouten verminderen door bijvoorbeeld persoonsverwisseling;
  • misbruik met zorgpassen tegengaan. 

Meer informatie over identificatie 

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uitzonderingen

Bent u toerist, asielzoeker, of illegaal? Meldt u zich dan bij het Verzekerdenpunt.