Medische gegevens inzien of opvragen

U heeft het recht om uw medische gegevens in te zien. Dat kan op verschillende manieren. U kunt:
  • online uw gegevens inzien mijnFlevoziekenhuis. De gegevens zijn niet allemaal beschikbaar. Meestal komt dit omdat we de informatie (nog) niet hebben. Of omdat we nog bezig zijn met het digitaal beschikbaar maken van de gegevens.  

  • uitleg vragen aan uw arts, verpleegkundige, of polikliniek assistente. Maak hiervoor een afspraak via mijnFlevoziekenhuis of telefonisch

  • een kopie van uw medische gegevens opvragen via mijnInfopunt; Kies uit onderstaande buttons welke situatie past bij uw vraag. Klik op de button, dan krijgt u meer informatie over wat u moet doen.  

Basisgegevensset Zorg (BgZ)

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) bevat de minimale vaste set van patiëntgegevens, die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is. U kunt de gegevens uit de BgZ inzien via mijnFlevoziekenhuis