Recht op informatie

Met de informatie van de arts kunt u zelf beslissen of u wel of niet een bepaalde behandeling wilt ondergaan. Misschien wilt u bepaalde informatie niet ontvangen. Dat is uw keuze. Uw arts respecteert uw keuze zolang het niet nadelig is voor u. Is dat wel het geval, dan informeert hij/zij u. De arts of verpleegkundige hoeft niet zonder meer te doen wat u hem of haar als patiënt vraagt. Hij of zij doet wat hem of haar medisch gezien nuttig en nodig lijkt. 

Toestemming

De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is 'informed consent'. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn. Lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid over WGBO