U beslist over uw behandeling

Heeft u toestemming verleend, dan kunt u altijd nog van mening veranderen. U kunt dan alsnog uw toestemming intrekken of van een behandeling afzien. Als u niet in staat bent om toestemming te geven, bijvoorbeeld omdat u bewusteloos bent geraakt, mag de zorgverlener u zonder uw toestemming behandelen.

U mag uw behandeling weigeren en toestemming intrekken 

U mag behandeling weigeren en toestemming altijd intrekken. Zelfs als dit tegen medisch advies in is. U beslist zelf over het aangaan en/of continueren van de behandeling. Als u geen toestemming geeft voor een onderzoek of behandeling, bespreken wij samen met u wat er verder gebeurt.

De zorgverlener mag weigeren 

De zorgverlener is niet verplicht verrichtingen uit te voeren als deze naar zijn mening niet geïndiceerd zijn.

Uw behandeling goed voorbereiden

  • Geef aan bij de arts of verpleegkundige als u iets niet begrijpt. Of als u ergens over twijfelt of vragen heeft;
  • bereid uw gesprek met de arts goed voor. Praat er met een vertrouwd iemand uit uw omgeving over of eventueel met uw huisarts;
  • bepaal de doelen en verwachtingen die u heeft; 
  • schrijft uw vragen vooraf op. Zo heeft u een geheugensteuntje tijdens het gesprek met de arts;
  • schrijf op welke medicijnen u gebruikt en voor welke medicijnen u allergisch bent.