Toegankelijk voor iedereen

Het Flevoziekenhuis wil voor iedere patiënt even toegankelijk te zijn. Toegankelijk zijn betekent dat iedereen – jong en oud, hoog- of laaggeletterd, slechthorenden en slechtzienden en rolstoelgebruikers – op dezelfde manier gebruik kan maken van onze zorgdiensten.

MijnInfopunt

De medewerkers van informatiecentrum mijnInfopunt helpen u graag als u een vraag heeft. In de centrale hal zijn gastvrouwen aanwezig. Zij helpen u met vragen, de weg wijzen of op verzoek lopen zij met u mee. De receptie is 24/7 bereikbaar en beschikbaar.  

Hulphond/ blindengeleide hond

De afdelingen zijn toegankelijk voor hulp- en geleidehonden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • meld voordat u langskomt op de afdeling dat u een hulphond meeneemt;
  • uw hond is herkenbaar als hulphond. U heeft de “identiteitspas” van de hond waaruit blijkt dat het een officiële hulphond is; 
  • u kiest de kortste route naar de afdeling. U blijft niet langer dan nodig in het ziekenhuis;  
  • uw hond is aangelijnd;
  • de hulphond mag niet mee naar binnen in een behandelkamer of een ruimte waar ingrepen plaatsvinden. De hond moet dan in de betreffende wachtruimte van de afdeling achterblijven;
  • medewerkers hebben geen contact met de hond. 

Doof of slechthorend  

Als u niet goed kunt horen, bestaat de kans dat u niet optimaal kunt communiceren met uw zorgverlener. Ook als u goed kunt liplezen bestaat de kans dat u bepaalde medische termen, uitdrukkingen of details van het advies van uw zorgverlener en over uw behandeling niet goed meekrijgt. Wij adviseren u daarom bij een afspraak of behandeling in het ziekenhuis een tolk in te schakelen. Het UWV kan u informeren over op hoeveel uren u recht heeft om een doventolk in te schakelen. Het kan handig zijn om bij het maken van een afspraak in het ziekenhuis te melden dat er een doventolk met u meekomt.

Rolstoelgebruikers

Het Flevoziekenhuis is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Bij de hoofdingang vindt u een blauwe knop bij de draaideur, waarmee u de deur langzamer kunt laten draaien als u dat prettiger vindt.

Moeite met lezen en schrijven

Tijdens uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u regelmatig te maken met geschreven teksten op folders of formulieren. Heeft u moeite om een formulier in te vullen of een folder of medicijnbijsluiter te lezen? De medewerkers van mijnInfopunt helpen u graag. 

Tolkenservice

Voor goede gezondheidszorg is het noodzakelijk dat zorgverlener en patiënt elkaar goed begrijpen. Dit is in de wet vastgelegd. In geval van taalproblemen is er de mogelijkheid een telefonische tolk in te schakelen. De baliemedewerkers van de afdeling organiseren dit voor u als u dit wenst. Het Flevoziekenhuis heeft een contract met Global Talk, dat zowel telefonische tolkdiensten, persoonlijke tolken als schriftelijke vertaaldiensten biedt.

Tolk wordt vergoed voor asielzoekers 
Voor asielzoekers wordt de inzet van een tolk vergoed.