maandag 3 augustus 2020, van 19:30 tot 21:30 Geannuleerd: Informatieavond voor zwangeren

Locatie
Auditorium Flevoziekenhuis (route 80)
Datum
maandag 3 augustus 2020
Tijd
19:30 - 21:30

Bent u zwanger en wilt u zich goed voorbereiden op wat er komen gaat? Bezoek dan zeker onze gezamenlijke voorlichtingsavond over de bevalling en nazorg.

De Preall partners geven u deze avond praktische informatie over de geboortezorg die u van ons krijgt. Deze gezamenlijke informatieavond vindt plaats op elke eerste maandag van de maand en wordt gegeven door verloskundigen van een van de praktijken, een verloskundige of verpleegkundige van het Flevoziekenhuis en een kraamverzorgster van een van de kraamcentra. Zo hoort u in één avond alles over de zorg rondom de bevalling. Ook uw partner is natuurlijk van harte uitgenodigd!

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Het normale verloop van een bevalling
  • Bevallen met een medische medicatie
  • Kraamzorg
  • Praktische tips voor de aanstaande ouders
  • Rondleiding over de verloskamers (indien beschikbaar)

Na de voorlichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de zorgverleners en als de situatie het toelaat, kunt u alvast een kijkje nemen bij de verloskamers.

De voorlichting begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur en vindt plaats in het Auditorium van het Flevoziekenhuis (2e etage). De zaal is open vanaf 19.15 uur.

Kosten en aanmelding

De voorlichtingsavonden zijn gratis. Aanmelding is niet verplicht.

Meer informatie

De avond wordt verzorgd door Preall: www.preall.nl

Informatiebijeenkomst over de gentle-sectio (geplande keizersnede)

Krijgt u een geplande keizersnede? Kom dan naar de gratis informatieavond: de “Gentle” sectio. U krijgt uitleg over de gehele opname rondom de keizersnede, inclusief een film over de operatie. Deze bijeenkomst is voorafgaand aan de informatieavond voor zwangeren van 17.45 uur tot 19.00 uur.