Ethische visie

Het Flevoziekenhuis is een algemeen ziekenhuis waar mensgerichte zorg wordt geboden in een helende omgeving. Belangrijke waarden daarbij zijn betrouwbaarheid, betrokkenheid, flexibiliteit, samenwerking en integriteit. Iedereen is welkom, ongeacht religie, herkomst of geaardheid. We nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van zorg en laten merken dat we ons het lot van onze patiënten aantrekken. We zijn er voor ze en betrekken hen actief in het zorgproces.

Commissie Medische ethiek 

Het Flevoziekenhuis heeft een Commissie Medische ethiek (CME) die agendeert en adviseert over (actuele) ethische kwesties, waarbij landelijke richtlijnen of wetgeving ruimte overlaten voor interpretatie. De commissie bestaat uit medisch specialisten, een (gespecialiseerd) verpleegkundige, geestelijk verzorger, ethicus en een jurist/secretaris.  

De CME richt zich op thema’s als: behandelbeperkingen, dwang en drang, levenseinde, minderjarigen, religie, weefseldonatie, wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging en zwangerschap.