Jolanda Leij | Fysiotherapeut "Bewegen is goed voor iedereen"

Jolanda Leij werkt al 21 jaar als fysiotherapeut in het Flevoziekenhuis. De inzichten zijn in die tijd enorm veranderd. Vroeger moest je bij een hernia zes weken volledig bedrust houden. Tegenwoordig helpen Jolanda en haar collega's patiënten om zo snel mogelijk weer in beweging te komen.

“Vroeger moest je bij een hernia zes weken volledig bedrust houden. Tegenwoordig mobiliseren we patiënten zo snel mogelijk. Wanneer iemand bijvoorbeeld een nieuwe heup heeft gekregen, stimuleren we hem al een paar uur na de operatie om uit bed te gaan. Of je nu ziek bent of niet, bewegen is goed voor iedereen. Als je niet beweegt, merk je al snel dat allerlei lichamelijke functies achteruitgaan. Niet alleen je spierkracht neemt af, ook je darmen kunnen van slag raken.” Ook rechtop zitten en staan zijn belangrijk. “Als je staat, verandert je kijk op de wereld. Je ziet de wereld weer normaal. Je kunt mensen weer recht aankijken. Bovendien ben je alerter als je rechtop zit of staat.”

Hulpmiddelen

"Vlak na een operatie kunnen veel patiënten natuurlijk nog niet volledig op eigen kracht bewegen. Maar vaak kan dat wel met een hulpmiddel, zoals een looprekje of rollator. Zelfs als je bedlegerig bent is bewegen mogelijk. Wanneer iemand nog aan behandelapparatuur gekoppeld is, is de bedfiets een handig hulpmiddel. Die wordt aan het bed geschoven en zo kan de patiënt liggend fietsbewegingen maken. Bij elke patiënt kijken we wat wel en niet mogelijk is. Dat gebeurt altijd in samenspraak met de artsen en andere zorgverleners. Zo kunnen we iedereen de best mogelijke behandeling geven.”

Dezelfde gezichten

"Zeker bij patiënten met wat complexere aandoeningen werken we altijd met z’n tweeën of soms zelfs met z’n drieën samen. We proberen altijd een klein, vast groepje in te zetten, zodat de patiënt steeds dezelfde gezichten ziet. Dat zorgt voor een vertrouwd gevoel.”

Bewegen stimuleren

"Mensen hebben soms de neiging om zich, zodra ze in het ziekenhuis zijn, ‘over te leveren aan het bed’. Dat is helemaal niet nodig. Daarom zeggen verpleegkundigen tegenwoordig meestal niet meer: ‘Hier is uw bed,’ maar 'Dit is uw stoel, en u kunt gewoon nog wat rondlopen'. Dat helpt. Ook de beweegkaarten die op veel afdelingen hangen, stimuleren het bewegen. Er staan oefeningen op die patiënten zelf kunnen doen. En wie gebruikmaakt van een tablet van het ziekenhuis, kan daar binnenkort ook allerlei oefeningen op vinden."

Al vóór de operatie

"Bewegen is niet alleen tijdens en na de opname verstandig, maar ook daarvoor al. Daarom geven we ook voorlichting aan patiënten die een operatie moeten ondergaan. We geven oefeningen mee zodat mensen zich thuis alvast zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Want in principe geldt: hoe beter je conditie, hoe sneller het herstel.”