Marco Mundt | maag-darm-leverarts "Ik weet van elke patiënt het verloop van de ziekte"

Marco Mundt is MDL-arts oftewel maag-darm-leverarts. Hij begeleidt op de polikliniek MDL onder meer patiënten met een chronische darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (IBD) en stond aan de wieg van het landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker. 

Chronische darmontstekingen

“Ik begeleid op de poli MDL onder meer patiënten met chronische darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (IBD). Soms spelen deze ziekten acuut op en hebben patiënten hevige klachten. We maken altijd ruimte om patiënten te zien op het moment dat hun klachten op z’n hevigst zijn. Dat is eigen aan ons vak. Een chronische darmontsteking openbaart zich meestal tussen de 15 en 30 jaar. Ik maak dan ook de persoonlijke ontwikkeling van deze jonge mensen mee. Van studeren tot trouwen en kinderen krijgen en daarna. Ik zie hen ten minste twee tot viermaal per jaar, maar bij actieve ziekte nog veel vaker. Ik weet van elke patiënt het verloop van de ziekte en welke medicatie hij of zij gebruikt. Zo kan ik het beste inspelen op problemen. We verlenen ‘state of the art’ zorg, maar dat betekent niet altijd ‘1 op 1’ volgens richtlijn. Het gaat altijd om de vertaalslag van de ideale situatie naar het beste alternatief voor déze specifieke patiënt. Het zijn echt ‘mijn’ patiënten. Je deelt lief en leed.

Iedereen krijgt de tijd die op dat moment nodig is. Bij de een is er minder tijd nodig dan gepland, bij de ander wat meer. Ik laveer. Dat weten mijn vaste patiënten ook. Als het nodig is, maken we een extra afspraak bij mij of bij de verpleegkundige."

Balans

Ik kan niet verantwoordelijk zijn voor de ziekte of de ziekte overnemen, dat kan alleen de patiënt zelf. Ik kan alleen trachten, samen met de patiënt,  de beste behandeling en begeleiding te geven. De basis voor een gezond leven is een gezonde leefstijl: gezond eten, voldoende bewegen en slapen. Maar zeker bij chronische ziekten. De herstelkracht en veerkracht zijn minder. Hoe meer balans er is, des te meer ruimte je hebt om een keer een avondje te gaan stappen.”

Bevolkingsonderzoek darmkanker

“Ik was in 2014 een van de pioniers van het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker en was medeverantwoordelijk voor het opzetten van de certificering van de artsen. We hebben samen met het RIVM en de verschillende instanties voor bevolkingsonderzoek het programma in elkaar gezet. Van certificering tot praktijktoetsen van MDL- artsen. Het was een fantastische en leerzame tijd.

Mannen en vrouwen van 55 tot 75 leveren elke twee jaar hun ontlasting in. Worden daar bloedsporen in gevonden, dan krijgen ze het advies een dikke darmonderzoek te ondergaan. Met deze ‘coloscopie’ kijken we of er al darmkanker speelt of dat er voorlopers van darmkanker zijn (poliepen). Deze halen we, zo mogelijk, direct weg. De kans op darmkanker wordt hiermee drastisch gereduceerd. Je probeert elke poliep op tijd te vangen, want bijna elke darmkanker ontstaat uit een poliep. Van alle mensen met bloedsporen in de ontlasting heeft ongeveer 7 procent al darmkanker, bijna 40 procent heeft vergevorderde poliepen. Oftewel, bijna de helft heeft kanker of een voorloper daarvan. Dat is veel.”

Ontwikkelingen in het vak

“Als MDL-arts kunnen we steeds meer behandelingen uitvoeren die voorheen door een chirurg door middel van een operatie moesten worden verricht. Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van stents, ERCP’s, oprekkingen en het verwijderen van zeer grote poliepen. Hiermee kunnen veel operaties, met veel meer risico, vermeden worden. Ook voor chronische darmontstekingen (IBD) hebben we gelukkig steeds meer medicijnen voor handen om de ziekte te onderdrukken. Hierdoor zijn er bij veel patiënten geen of veel beperktere operaties nodig. De samenwerking tussen chirurg en MDL-arts wordt hierdoor steeds intensiever, en dat is een geweldige ontwikkeling.”