Robin van Vuren | Tandarts-gnatoloog "Luister naar de patiënt, die vertelt je de diagnose"

Sinds 2003 werkt Robin van Vuren als tandarts-gnatholoog bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) in het Flevoziekenhuis. Hij is gespecialiseerd in pijnklachten en stoornissen aan het kauwstelsel. Vaak zijn er meerdere oorzaken voor deze klachten. Zijn doel is om samen met de patiënt het probleem te ontrafelen en een passende oplossing te vinden.

Zoektocht

“Patiënten die naar het CBT worden verwezen, hebben bijvoorbeeld last van kraken en knappen van het kaakgewricht, kiezen die niet goed op elkaar passen, tandenknarsen of problemen met het openen of sluiten van de mond. Vaak hebben ze al een lange zoektocht naar de oorzaak van hun klachten achter de rug. Vaak spelen bij een klacht meerdere factoren een rol. Iemand die bijvoorbeeld langdurig aan stress onderhevig is, kan een verhoogde pijngevoeligheid ontwikkelen. Dat kan zich uiten in pijn in de kauwspieren of kaakgewrichten. Traumatische ervaringen, zoals mishandeling of misbruik, kunnen een rol spelen. Pijn biedt in zo’n geval een soort bescherming en er is dan soms maar heel weinig voor nodig om een hevige pijnreactie te veroorzaken. Deze pijn kan blijven voortbestaan, zelfs als de oorspronkelijke aanleiding voor de pijn er niet meer is. Je kunt het vergelijken met een autoalarm. Als er een ruit wordt ingeslagen, dan is het prima dat het alarm afgaat. Maar als het alarm voortdurend reageert, ook als er alleen maar een blaadje op het dak valt, dan is er iets mis. Zo werkt het met pijn ook."

Luisteren

"Ik vind het vooral belangrijk om heel goed te luisteren. Wat de patiënt vertelt, helpt me bij het analyseren van de pijn en het stellen van de diagnose. Voor iedere patiënt neem ik dan ook ruim de tijd. Allereerst door naar zijn of haar verhaal te luisteren, en vervolgens door uitvoerig uit te leggen wat er aan de hand is. Zeker bij complexe oorzaken is het belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen. Gelukkig hebben we die mogelijkheid hier in het CBT. Een eerste afspraak met een patiënt duurt meestal een uur. Dat is natuurlijk wel een  luxe binnen de huidige gezondheidszorg."

Drijfveer

“Als het gaat om pijnanalyse- en pijnbehandeling valt er nog veel winst te behalen. Pijn wordt nog vaak beschouwd als een ongemakkelijke bijzaak, terwijl het zó levensbepalend kan zijn voor mensen. Als ik een patiënt, die al jarenlang rondloopt met klachten, verder op weg kan helpen, dan doet me dat wat. Soms is het al voldoende als iemand eindelijk weet wat er aan de hand is. Een tijdje terug had ik een patiënt met chronische pijnklachten aan het kauwstelsel. Niemand had nog een oorzaak kunnen vinden. Toen ik uitlegde hoe het kan dat pijn vaak geen lichamelijke oorzaak heeft, vielen voor haar ineens alle puzzelstukjes op hun plaats. Ze was helemaal tevreden en had geen behandeling meer nodig, enkel door zich te realiseren wat er achter haar pijn zat. Dat geeft ook maar weer eens aan hoe belangrijk het is om de tijd te nemen voor je patiënt.”

Ontwikkelingen 

“Vroeger werd er bij kaakklachten vooral op gelet hoe de tanden en kiezen op elkaar staan. Dat pad is tegenwoordig zo goed als verlaten. We kijken nu veel meer naar combinaties van factoren. Het heel nauwkeurig kunnen analyseren van tandcontacten met behulp van digitale technieken is ook in opkomst en wellicht dat dat voor specifieke patiëntengroepen oplossingen biedt.”