Annette Ariaans | Parkinsonverpleegkundige "Parkinson heb je niet alleen"

Parkinson manifesteert zich bij iedereen op een andere manier. Het is van belang dat de patiënt zo goed mogelijk met de ziekte leert omgaan. Annette Ariaans-Golsteijn is als parkinsonverpleegkundige gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. 

Uitgebreid kennismakingsgesprek

"Als iemand voor het eerst op het Parkinsonspreekuur komt, neem ik de voorgeschiedenis van de patiënt door. Ik wil weten wat de klachten zijn en wat er nog wel goed gaat. Ik vertel over de ziekte en er is volop ruimte voor vragen. Ik vind het belangrijk dat de patiënt de partner meebrengt, want Parkinson heb je niet alleen. Voor de partner verandert er natuurlijk ook veel.

Verschillende symptomen

“Het trillen en de voorovergebogen houding zijn typische kenmerken van Parkinson. Maar Parkinson heeft ook allerlei onzichtbare symptomen. Veel Parkinsonpatiënten hebben bijvoorbeeld last van vermoeidheid. Sommigen vermijden het liefst zoveel mogelijk sociale activiteiten zoals verjaardagen en etentjes, omdat ze zich schamen dat praten moeizamer gaat. Maar ook pijn, seksuele problemen, verminderde concentratie, somberheid en slecht slapen zijn problemen waar ze mee te maken kunnen krijgen. Ook daarover praten we op de poli.”

De regie in handen houden

"Ik zie patiënten gemiddeld twee keer per jaar. Deze vervolgafspraken duren twintig tot dertig minuten. Ik kan wat meer tijd nemen voor de patiënt dan de neuroloog. We bespreken onder meer de werking van de medicatie en ik doe het vooronderzoek voor de neuroloog. Daarnaast werk ik nauw samen met andere zorgverleners zoals revalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist, diëtist en ergotherapeut. Als de patiënt het wil, verwijs ik hem of haar door. Ik wijs de patiënt op alle mogelijkheden voor ondersteuning, maar ik vind het ook belangrijk dat hij of zij zo lang mogelijk de regie in eigen handen houdt.”