Niet tevreden?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg-en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat de zorg anders is dan verwacht. Wilt u het ons laten weten als onze zorg- en dienstverlening anders is dan u verwacht? Uw klacht helpt ons de zorg verbeteren. We zoeken samen naar een oplossing. 

Niet eens met de kosten? 

Vul het formulier voor vragen/klachten over uw zorgnota direct in. U kunt ook contact opnemen met een van onze medewerkers van het Verzekerdenpunt. Wij helpen u graag.

Niet tevreden over de zorg?

 1. Bespreek uw klacht met degene over wie u niet tevreden bent. Of bespreek waarover u niet tevreden bent met een medewerker van de afdeling.
 2. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u online een klacht indienen via het klachtenformulier. LET OP: klachten over de zorgnota vallen niet onder de klachtenregeling van het ziekenhuis, u kunt hiervoor terecht bij het Verzekerdenpunt.
 3. Wilt u liever het klachtenformulier op papier invullen? Dat kan. U kunt het formulier ophalen bij mijnInfopunt in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. De medewerkers van mijnInfopunt kunnen u adviseren en  helpen met het invullen van het klachtenformulier, als u dat wenst.  

Wat gebeurt er nadat u een klachtenformulier heeft ingevuld? 

 1. De klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling 
  ​De klachtenfunctionaris is een medewerker van het ziekenhuis. Hij/zij bemiddelt tussen u en de persoon of afdeling waarover uw klacht gaat. De klachtenfunctionaris informeert en adviseert u over de mogelijkheden.
 2. Als u met de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid tot een oplossing komt, dan kunt u een schriftelijke klacht voorleggen aan de klachtenonderzoekscommissie van het Flevoziekenhuis. De klachtenfunctionaris kan u hierbij adviseren en helpen. Stuur uw klacht per post naar Flevoziekenhuis, t.a.v. ambtelijk secretaris van de klachtenonderzoekscommissie, Antwoordnummer 1700, 1300 WE Almere. De klachtenonderzoekscommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, medewerkers van het Flevoziekenhuis en mensen die niet aan het ziekenhuis verbonden zijn. Na onderzoek geeft de commissie een advies aan de raad van bestuur van het ziekenhuis. De raad van bestuur geeft haar oordeel over uw klacht. 
 3. Bent u niet tevreden met het oordeel? De ambtelijk secretaris van de onderzoekscommissie kan u adviseren over de externe geschillencommissie. De externe geschillencommissie kunt u ook inschakelen als u het niet eens bent met de afhandeling van een verzoek om schadevergoeding (een claim). Meer informatie over de werkwijze leest u op de website van de geschillencommissie zorg

Verzoek tot schadevergoeding  

Denkt u dat er bij uw verzorging of behandeling verwijtbare fouten zijn gemaakt waardoor u schade heeft geleden? Dan kunt u het Flevoziekenhuis aansprakelijk stellen. U kunt een brief sturen naar: Flevoziekenhuis, t.a.v. Bureau Juridische zaken en klachtafhandeling, o.v.v. Aansprakelijkstelling, Postbus 3005, 1300 EG Almere. Uw brief met een verzoek tot schadevergoeding (voorzien van een datum en handtekening) moet bestaan uit een beschrijving van:

 • wat er is gebeurd;
 • hoe de behandeling/verzorging volgens u had moeten verlopen;
 • wat er volgens u fout is gegaan;
 • waaruit de schade bestaat.

Vermissing of beschadiging van uw eigendom 

Het Flevoziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen. Laat daarom kostbaarheden zoals sieraden en horloges liever thuis. Ook laptops en tablets kunt u beter niet meenemen naar het ziekenhuis. Als u bent opgenomen op een verpleegafdeling, heeft u een nachtkastje naast uw bed dat kan worden afgesloten.

Als u iets kwijt bent, meld dit zo snel mogelijk bij de betreffende afdeling. Mogelijk is het dan nog terug te vinden. Als sprake is van een vermissing of beschadiging die volgens u veroorzaakt is door een zorgverlener, kunt u om een schadeformulier vragen op de afdeling of bij mijnInfopunt.

Klachtenregeling van het Flevoziekenhuis

In de Klachtenregeling van het Flevoziekenhuis staat wat u kunt doen als de zorg anders is dan verwacht. En er staat in hoe het Flevoziekenhuis omgaat met uw melding.