Klokkenluidersregeling

Het Flevoziekenhuis vindt het van belang dat medewerkers op een veilige en adequate wijze (een vermoeden van) ernstige misstanden binnen het ziekenhuis kunnen melden, waar niet al een andere regeling voor bestaat. Voor deze uitzonderlijke situatie heeft het Flevoziekenhuis deze klokkenluidersregeling vastgesteld.

De regeling is bedoeld om medewerkers (en anderen die een contractuele relatie met het Flevoziekenhuis hebben) die een ernstige misstand melden, te beschermen in de rechtspositie. De regeling geeft aan hoe ernstige misstanden moeten worden gemeld, hoe de melding moet worden behandeld en hoe de rechtsbescherming wordt geboden.