Kwaliteit en veiligheid

Iedere patiënt is een ambassadeur van het Flevoziekenhuis: dat is de visie van het Flevoziekenhuis op kwaliteit en veiligheid van zorg.
Aan goede zorg draagt iedereen zijn steentje bij: onze medewerkers én u als patiënt. In 2020 zet het Flevoziekenhuis in op patiëntparticipatie: samen met u kiezen we voor de beste behandeling en de juiste zorg op de juiste plaats.

Best mogelijke zorg

Alle medewerkers hebben kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Samen gaan wij voor de best mogelijke zorg.  In het Flevoziekenhuis is er sprake van onderling vertrouwen en werken we samen. We zorgen er samen voor dat onze processen op orde zijn. Onze hoge patiënttevredenheidsscores, verschillende accreditaties, certificeringen en keurmerken zijn hier een bewijs van.

Kwaliteit meten

Het Flevoziekenhuis is geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Deze accreditatie staat garant voor goede afspraken over onze zorgverlening, maar ook voor de praktische uitvoering hiervan. Het NIAZ onderschrijft met het uitgeven van de accreditatie dat het Flevoziekenhuis kwalitatief goede zorg levert op alle gebieden. Van medicatieveiligheid tot volledige en veilige dossiervoering.

We houden allerlei gegevens bij om de kwaliteit van zorg te bewaken en hierover verantwoording af te leggen. Bijvoorbeeld met de Ziekenhuischeck en prestatie-indicatoren.

Blijven leren

Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze zorg altijd kunnen verbeteren en kritisch moeten blijven op ons eigen werk. Om onze kwaliteit en veiligheid continu te verbeteren, maken wij gebruik van verschillende methodes. Zo doen wij risicoanalyses om te leren van ongewenste situaties die zich hebben voorgedaan of om deze te voorkomen.

Wij onderzoeken complicaties, incidenten, calamiteiten en sterftecijfers om te leren en om systematisch te verbeteren. Hierin zijn wij professioneel, open en transparant. 

Sterftecijfers

Het sterftecijfer in ziekenhuizen is gebaseerd op een indicator genaamd Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR). De HSMR geeft de verhouding aan tussen het werkelijke en het 'verwachte' aantal overleden patiënten. Naast de HSMR geeft de SMR (Standard Mortality Ratio) de sterftecijfers voor 50 ziektebeelden die de meeste sterfte veroorzaken. Deze diagnosegroepen zorgen voor 80% van de totale ziekenhuissterfte in Nederland.

U kunt hier het overzicht met actuele HSMR-sterftecijfer vinden. 

Uw rol

Onze zorg is voor onze patiënten. Daarom willen wij u en uw familie actief betrekken bij het blijvend verbeteren van onze zorg. Dit kunnen wij alleen samen met u. Het kan dus zijn dat wij u vragen om mee te denken over onze kwaliteit van zorg en hoe wij u nog beter kunnen helpen.

Patiënten dragen bij aan onze kwaliteitsverbetering door deel te nemen aan patiënttevredenheidsonderzoeken, een waardering achter te laten op ZorgkaartNederland.nl, via klachten en complimenten en via de cliëntenraad.

Veiligheid

Het Flevoziekenhuis doet er alles aan om uw behandeling en verblijf zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarbij hebben wij uw hulp nodig. 

Incidenten en calamiteiten

De zorg aan onze patiënten moet veilig zijn. Onze medewerkers zijn daar elke dag mee bezig. Toch kan het gebeuren dat er iets niet goed gaat. Zaken die misgaan kunnen leiden tot een (bijna) incident of tot een calamiteit. Natuurlijk doen we er alles aan om dit te voorkomen. Maar als het gebeurt, willen wij hier van leren. Wat is er niet goed gegaan en waarom? En wat zijn de verbeteracties om herhaling te voorkomen?