Missie en visie

Onze focus voor 2022-2024 wordt het verstevigen van het fundament van onze organisatie. Dit fundament is een belangrijke voorwaarde om verder te bouwen aan een toekomstbestendig ziekenhuis en een duurzaam netwerk met onze samenwerkingspartners. ‘Zorg met aandacht’ is daarbij ons richtinggevend kompas. Wat daarvoor nodig is en hoe wij dat vormgeven, vertellen we in ons Tweejarenbeleid

Onze visie

Zorg zonder grenzen voor patiënten

Onze patiënten verdienen de zorg die het beste bij hen past. Ons inzicht is dat de best passende zorg gegeven wordt vanuit een multidisciplinair en organisatie-overstijgend netwerk rondom de patiënt. Zorg zonder grenzen betekent niet dat wij de focus leggen op maximaal beschikbare zorg en alles wat kan. Onder zorg zonder grenzen  verstaan wij dat onze patiënten geen grenzen ervaren in hun zorgproces, ongeacht of dat zorg is in ons ziekenhuis, in het sociaal domein of in de eerste, tweede of derde lijn. Het betekent dat we als ziekenhuis niet altijd alles weten en alles zelf doen. Juist niet. We organiseren de zorg zó dat de patiënt de beste zorg ontvangt, op het juiste moment, door de  juiste zorgverlener. Zorg zonder merkbare schotten, die daar wordt verleend waar dat de meeste waarde toevoegt. 

Onze missie 

Met persoonlijke aandacht verlenen wij passende zorg. Samen met onze zorg- en netwerkpartners brengen wij die zorg bij onze patiënten

Onze zorg past bij de persoonlijke situatie en mogelijkheden van onze patiënten en hun naasten. Hierbij staan de behoeften en kwaliteit van hun leven voorop, in alle levensfasen. We stimuleren patiënten meer regie te nemen in hun zorgproces. Dit doen we door samen te beslissen over de beste aanpak, door zorgvuldig te luisteren naar de  hulpvraag en begrijpelijk te communiceren.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn de basis voor onze manier van werken en hoe wij omgaan met elkaar, onze patiënten en samenwerkingspartners.

Kernwaarden Flevoziekenhuis: betrokken, betrouwbaar, flexibel en samenwerkend

Ons profiel

Ooit gestart in een bescheiden gebouw, in een stad en polder volop in ontwikkeling, is het Flevoziekenhuis uitgegroeid tot hét ziekenhuis voor de inwoners van Almere en de regio.  Ons ziekenhuis beschikt over een breed spectrum aan medisch specialistische zorg en een Spoedeisende hulp (SEH) en Intensive Care waar 24/7 patiënten terecht kunnen.  Kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar geven wij poliklinische zorg en dagbehandeling in De Kinderkliniek (DKK). We verlenen zoveel mogelijk de juiste zorg op de juiste  plek en op het juiste moment: dicht bij de patiënt als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze regionale zorgpartners uit de eerste,  tweede en derde lijn met wie we intensief samenwerken in een zorgnetwerk. 

Het zorglandschap is continu in ontwikkeling en tegelijkertijd verandert de zorgvraag en neemt deze toe. Maatschappelijke initiatieven om de zorg regionaal, transparant en digitaal toegankelijk te organiseren, ontwikkelen zich steeds verder. Samen met ons zorgnetwerk staan we  voor de uitdaging om de nog steeds stijgende zorgkosten in toom te houden en tegelijkertijd passende zorg te blijven verlenen. 

Volledige Tweejarenbeleid 

Bekijk ons volledige Tweejarenbeleid.