Missie en visie

‘Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij’, dat is de kern van ons meerjarenbeleidsplan, dat het ziekenhuis heeft opgesteld voor de periode van 2015-2019. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuw meerjarenbeleid.
U heeft recht op de beste zorg, altijd. Dat kunnen we als Flevoziekenhuis niet alleen bieden. Daarom brengen we 'topzorg dichtbij' door uitstekend samen te werken met onze academische en regionale partners.

Missie en waarden

We streven naar optimale gezondheidswinst en een maximale kwaliteit van leven, in alle levensfasen, ook als genezing niet meer kan. Het Flevoziekenhuis hanteert de volgende waarden voor onze organisatie:

  • betrokken (bij onze patiënten);
  • betrouwbaar (we komen na wat we hebben afgesproken); 
  • flexibel (we spelen in op veranderingen);
  • samenwerkend (waar we kansen zien onze zorg te verbeteren, werken we samen met onze partners)

Ons profiel

Het Flevoziekenhuis verzorgt een breed aanbod van medisch specialistische zorg voor heel Almere en de regio, inclusief alle voorzieningen die horen bij het enige ziekenhuis in de zevende stad van Nederland.

Onze zorg sluit goed aan op de behoeften van de inwoners van Almere en omgeving. Als patiënt mag u vanzelfsprekend rekenen op uitstekende artsen en verpleegkundigen, die werken volgens de laatste medische inzichten, met passende medicatie en met goed werkende, geavanceerde apparatuur. U wordt bij ons vlot en vriendelijk geholpen, u ontvangt begrijpelijke informatie op het juiste moment en ervaart goede communicatie tussen en met zorgverleners. U wordt, als u dat wilt en daartoe in staat bent, door uw dokter en verpleegkundige op basis van duidelijke informatie actief betrokken bij keuzen in uw behandeling.

Wij ontvangen patiënten en familie vriendelijk en gastvrij in een helende omgeving. Het Flevoziekenhuis wil een opleidingsziekenhuis blijven, waar de medisch specialisten, verpleegkundigen en ondersteuners van de toekomst met passie worden opgeleid.

Meerjarenbeleid

Bekijk ons volledige meerjarenbeleidsplan.