3 januari 2020 Ruim 20% meer bevallingen in het Flevoziekenhuis

Het afgelopen jaar hebben er in het Flevoziekenhuis in Almere in totaal 2508 bevallingen plaatsgevonden. Dit is een stijging van ruim 20% ten opzichte van vorig jaar. De stijging heeft vooral te maken met de sluiting van MC IJsselmeerziekenhuizen Lelystad in november 2018. Het gemiddeld aantal tweelingen is gelijk gebleven. Per jaar bevallen ongeveer 45 vrouwen van een tweeling in het Flevoziekenhuis.

Eerste baby van 2020
Op 1 januari om 04.23 uur is de eerste baby van 2020 geboren. Het jongetje heet Daniël Hendrik en woog bij zijn geboorte 3690 gram. De kersverse moeder komt uit Lelystad en ontving van de afdeling Verloskunde een mooie luiertaart voor de baby.

Spreekuur gynaecologen in Lelystad
Om de zorg voor zwangeren uit Lelystad zo goed mogelijk te regelen hebben het Flevoziekenhuis en de verloskundepraktijken uit Lelystad afspraken met elkaar gemaakt. Zo kunnen zwangeren in Lelystad iedere dinsdag een gynaecoloog spreken. Dit gebeurt na een verwijzing van de huisarts of de verloskundige. Gynaecologen van het Flevoziekenhuis houden iedere dinsdag tussen 9.00 en 12.00 uur spreekuur in de Koploper in Lelystad.

Preall
Preall is een samenwerkingsverband tussen verloskundepraktijken uit Almere en Lelystad, de Zorggroep Almere en het Flevoziekenhuis. Bij Preall vind je alle zorgverleners waar je mee te maken krijgt tijdens je zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode.