9 oktober 2020 Aantal coronapatiënten neemt toe: reguliere zorg gaat zoveel mogelijk door

Het aantal besmettingen met corona neemt snel toe. Dat geldt ook voor het aantal patiënten dat om die reden wordt opgenomen in het ziekenhuis en dat zich meldt bij de Spoedeisende hulp (SEH). Het Flevoziekenhuis wil de reguliere zorg zoveel mogelijk door laten gaan. Onze medewerkers zetten zich daar maximaal voor in. Door de grote toestroom van patiënten met name op de verpleegafdelingen moeten we helaas constateren dat het op dit moment niet lukt al onze zorg door te laten gaan.

Operaties

Om ál onze patiënten goed op te kunnen vangen, moeten we helaas een aantal niet-spoedeisende operaties verplaatsen naar een later tijdstip. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan geplande knie- of heupoperaties.

Wij nemen contact met u op

Mocht uw operatie worden uitgesteld dan nemen wij daar telefonisch contact met u over op. Wij proberen in overleg met u zo snel mogelijk een nieuw tijdstip daarvoor in te plannen. Heeft u een operatie gepland staan en bent u niet gebeld? Dan kunt u ervan uitgaan dat uw operatie gewoon doorgaat.  

Acute zorg gaat altijd door

Spoedoperaties, oncologische zorg, geplande keizersneden en andere acute zorg gaat altijd door.

Wachttijd

Voor minder spoedeisende operaties kan de wachttijd op dit moment oplopen. We begrijpen dat dit heel vervelend is voor de betrokken patiënten. Uiteraard proberen we de wachttijd zoveel mogelijk te beperken.

Spreekuren en overige behandelingen

Spreekuren en overige behandelingen gaan zoveel mogelijk door. Ook hiervoor geldt: geen bericht is goed bericht. Als u niks van ons hoort, kunt u ervan uitgaan dat uw afspraak of behandeling gewoon doorgaat.

Digitale zorg

Sommige afspraken lenen zich prima voor een vorm van digitale zorg. U hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen. Uw afspraak vindt telefonisch plaats of via een beeldconsult. Uiteraard doen wij dat alleen als dat op een veilige en verantwoorde manier kan.

Samenwerking

Om te zorgen dat wij de reguliere zorg zo lang mogelijk door kunnen laten gaan, werken de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland intensief samen. Dagelijks wordt de beschikbare capaciteit en het aantal coronapatiënten uitgewisseld en op elkaar afgestemd. Zodat we gezamenlijk onze capaciteit optimaal kunnen benutten en de reguliere zorg zoveel mogelijk overeind kunnen houden. Er wordt ook samengewerkt met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen die wij treffen rond het coronavirus vindt u hier.