28 september 2020 Actuele informatie over het coronavirus (COVID-19)

Laatste nieuws 


De GGD Flevoland meldt 208 besmettingen in Almere in de afgelopen week (vorige week: 232). In de Veiligheidsregio Flevoland geldt nog steeds het risiconiveau ‘zeer ernstig’. Wij leveren de cijfers van het Flevoziekenhuis aan bij de GGD Flevoland. De actuele cijfers voor Flevoland kunt u vinden in het Corona dashboard van de GGD. Deze worden dagelijks bijgewerkt.

Operaties 
Om ál onze patiënten goed op te kunnen vangen, moeten we helaas een aantal niet-spoedeisende operaties verplaatsen naar een later tijdstip. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan geplande knie- of heupoperaties. Als uw operatie wordt uitgesteld dan nemen wij telefonisch contact met u op. Soms bellen wij met een anoniem nummer. Wij proberen in overleg met u zo snel mogelijk een nieuw tijdstip te plannen. Heeft u een operatie gepland staan en bent u niet gebeld? Dan gaat uw operatie door. 

Acute zorg gaat altijd door
Spoedoperaties, oncologische zorg, geplande keizersneden en andere acute zorg gaat altijd door. 

Wachttijd kan oplopen 
Voor minder spoedeisende operaties kan de wachttijd op dit moment oplopen. De wachttijd is de tijd tussen uw verwijzing en het moment dat u in het ziekenhuis geholpen wordt. Uiteraard proberen we de wachttijd zoveel mogelijk te beperken. Dank voor uw begrip. 

Spreekuren en overige behandelingen
Spreekuren en overige behandelingen gaan zoveel mogelijk door. Ook hiervoor geldt: geen bericht is goed bericht. Als u niks van ons hoort, kunt u ervan uitgaan dat uw afspraak of behandeling gewoon doorgaat. 

Digitale zorg 
Sommige afspraken lenen zich prima voor een vorm van digitale zorg. U hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen. Uw afspraak vindt  telefonisch plaats of via een beeldconsult. Uiteraard doen wij dat alleen als dat op een veilige en verantwoorde manier kan.

Samenwerking tussen ziekenhuizen 
Om te zorgen dat wij de reguliere zorg zo lang mogelijk door kunnen laten gaan, werken de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland intensief samen. Dagelijks wordt de beschikbare capaciteit en het aantal coronapatiënten uitgewisseld en op elkaar afgestemd. Zodat we gezamenlijk onze capaciteit optimaal kunnen benutten en de reguliere zorg zoveel mogelijk overeind kunnen houden. Er wordt ook samengewerkt met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

U komt op bezoek in het ziekenhuis: waar moet u op letten

Wij verzoeken u niet naar het ziekenhuis te komen als u:

Één van de volgende klachten heeft;

 • hoesten
 • kortademigheid
 • neusverkoudheid
 • keelpijn
 • koorts

Mondkapje per 1 december verplicht; ook in het Flevoziekenhuis

Per 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje voor bezoekers, patiënten en medewerkers van het Flevoziekenhuis verplicht.   

 • Het Flevoziekenhuis wil haar patiënten, bezoekers en medewerkers beschermen; 
 • Het beleid sluit aan bij de wetgeving van de overheid
 • Deze verplichting geldt voor patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar 

Mondkapje meenemen

Heeft u een afspraak in het Flevoziekenhuis, of gaat u op bezoek bij een patiënt? Neem dan zelf een mondkapje mee. Het mondkapje doet u vóór binnenkomst in het ziekenhuis op. Lees meer. 

Bezoektijden en aantal bezoekers

Patiënten mogen alleen tussen 14.00 en 21.00 uur bezoek ontvangen. Daarbij geldt:

 • Maximaal 2 bezoekers per dag;
 • Maximaal 1 bezoeker tegelijk bij de patiënt;
 • Overige bezoekers wachten in de centrale wachtruimtes (centrale hal, Binnenstraat of galerij), dus buiten de verpleegafdeling.
 • Bent u partner, ouder of contactpersoon? Dan bent u welkom tussen 11.00 en 21.00 uur.
 • Bij ernstig zieke of terminale patiënten kan een uitzondering worden gemaakt op deze bezoekregeling; de behandelend arts oordeelt hierover.
 • Patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus of verdacht worden van besmetting, mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen, binnen de bezoektijden van de afdeling.
 • Spoedeisende Hulp (SEH): maximaal één begeleider is toegestaan, mits de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. In geval van twijfel beoordeelt de arts of de aanwezigheid van de begeleider verantwoord is en noodzakelijk is.  

Uitzonderingen

Tip: er is beperkte wachtruimte aanwezig in het ziekenhuis en op de verpleegafdelingen. Bespreek daarom zoveel mogelijk vóóraf met de contactpersoon en/of familie wie op welk moment op bezoek gaat bij de patiënt. Zo houden we gezamenlijk de 1,5 meter regel in stand. 

Toegang

Patiënten en bezoekers maken gebruik van de hoofdingang. Deze is op alle dagen geopend van 6.30 tot 22.00 uur. Klik hier voor de bezoekregeling en tijden.

Let op! Sommige verpleegafdelingen zijn verplaatst

Sommige verpleegafdelingen zijn op dit moment vanwege het coronavirus verplaatst. 

 • Verpleegafdeling Longziekten is verplaatst naar de verpleegafdeling Cardiologie (route 89).
 • Verpleegafdeling Orthopedie-Traumachirurgie is verplaatst naar de verpleegafdeling Chirurgie/Short stay/Dagbehandeling (route 98)
 • Verpleegafdeling MDL is verplaatst naar de verpleegafdeling Neurologie (route 140).
 • Pijnpoli is verplaatst naar de verpleegafdeling Cardiologie (route 89).
 • Neurochirurgie is verplaatst naar de verpleegafdeling Cardiologie (route 89).

Speciaal telefoonnummer COVID-afdeling

We hebben een speciaal telefoonnummer ingesteld voor contactpersonen van patiënten die op de speciale COVID-afdeling liggen.
Het nummer - 036 868 9069 - is 7 dagen per week beschikbaar, na 11.00 uur 's ochtends.

U wilt medicijnen halen

Apotheek De Brug is geopend van 8.00 - 22.00 uur, de ingang voor de apotheek is via de hoofdingang van het Flevoziekenhuis. Afhalen van medicatie kan van 8.00 -22.00 uur aan de balie van Spoedpost Almere of uit de afhaalkluis. Dit geldt voor alle dagen van de week (ook op zon- en feestdagen). 

U komt bloedprikken

Vanwege het coronavirus is bloedprikken op dit moment mogelijk bij het Laboratorium Bloedafname in de centrale hal van het Flevoziekenhuis en bij de prikposten in Medi-Mere Haven, Medi-Mere Buiten en de prikpost in Medi-Mere Poort.

De prikpost Medi-Mere Haven is gevestigd aan de Kerkstraat 90, de prikpost Medi-Mere Buiten vindt u aan de Haasweg 9 en de prikpost Medi-Mere Poort zit aan de Beneluxlaan 573. Alle prikposten zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur. 
De overige prikposten zijn vooralsnog gesloten. We bekijken op dit moment of deze prikposten op korte termijn weer geopend kunnen worden. Hou de website en sociale media in de gaten voor meer informatie hierover.

Voor het laboratorium Bloedafname in het Flevoziekenhuis gelden de volgende openingstijden: 

 • Maandag tot en met vrijdag van 7.30 - 17.00 uur.
 • Zaterdag van 9.00 - 12.00 uur.
 • Niet op feestdagen.

Overige locaties

 • Almere-Buiten: prikpost Medi-Mere Buiten, Haasweg 9 en geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur.
 • Almere Poort: prikpost Medi-Mere Poort, Beneluxlaan 573, de post is open op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur. 
 • Almere Haven: prikpost Medi-Mere Haven, Kerkstraat 90, de prikpost is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur.
 • De overige prikposten in Almere zijn vooralsnog gesloten. We bekijken op dit moment of deze prikposten op korte termijn weer geopend kunnen worden. Hou de website en sociale media in de gaten voor meer informatie hierover.
   
 • Lelystad: Dialysecentrum Lelystad (Ziekenhuisweg 100) is open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 – 11.00 uur.
 • Lelystad: prikpost Reumazorg (Middendreef 273), op maandag en woensdag van 9.00 - 11.00 uur.

Overige maatregelen vanwege het coronavirus

Verzekerdenpunt gesloten, dienstverlening verandert niet

Het Verzekerdenpunt in de centrale hal is gesloten, maar de dienstverlening verandert niet.
Telefonisch contact:
- bij vragen over de hoogte van de zorgkosten kunt u bellen naar telefoonnummer: 036 868 9773
- bij vragen over betalingen kunt u bellen naar telefoonnummer: 036 868 8603
Heeft u vragen over zorgkosten of over uw persoonlijke (medische gegevens), dan kunt u het beste het formulier voor vragen over zorgkosten invullen.

Restaurant Vermaat open

Restaurant Vermaat - naast de hoofdingang in de centrale hal - is open. Op maandag t/m vrijdag is het restaurant open van 7.30 tot 20.00 uur. In het weekend van 11.30 - 20.00 uur. 

Vermaat heeft extra maatregelen genomen om de veiligheid van patiënten, bezoekers én medewerkers te waarborgen. Wij verzoeken u de instructies ter plekke te volgen.

Bijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten zijn vanwege de coronacrisis geannuleerd of worden online aangeboden. Voor bijeenkomsten die weer in het ziekenhuis plaatsvinden, volgen wij de RIVM-richtlijnen: aanmelding vooraf, uitvraag naar klachten en 1,5 meter afstand. Kijk in de Agenda voor actuele informatie.

Thuiswerken

Medewerkers van het Flevoziekenhuis met een ondersteunende functie werken, conform landelijke richtlijn, zoveel mogelijk thuis. Dit om reisbewegingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Extra schoonmaak 

Er wordt extra schoongemaakt en we zetten persoonlijke beschermingsmiddelen in om besmetting van patiënten en/of medewerkers te voorkomen. De richtlijn van het RIVM voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is hierbij leidend.

Landelijke informatie over corona 

 • Informatie over het coronavirus vind u op de website van het RIVM: www.rivm.nl
 • U kunt bellen met het landelijke publieksinformatienummer: 0800-1351
 • Scholen, bedrijven en andere organisaties kunnen met vragen terecht bij de speciale website: www.rijksoverheid.nl/corona
 • Het algemene nummer van GGD Flevoland is beschikbaar voor specifieke vragen rondom gezondheid: 088-0029910.

Informatie voor oncologiepatienten 

Het coronavirus breidt zich verder uit over Nederland. Als een patiënt met kanker het virus krijgt, kan de patiënt zieker worden dan een gezond persoon. Wij doen er alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. Lees hier de informatiebrief voor oncologiepatiënten.

Informatie over het coronavirus voor zwangeren 

Alle verloskundigen uit Almere en Lelystad en de gynaecologen van het Flevoziekenhuis werken nauw samen om te garanderen dat we gezamenlijk goed kunnen blijven zorgen voor jou en je baby. Op de website van Preall staan vragen en antwoorden over het coronavirus. 

Centrum voor Levensvragen Flevoland

Zit u thuis en heeft u of uw dierbare behoefte aan een persoonlijk en diepgaand gesprek over uw leven of situatie? 
U kunt hier de geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen.

Informatie voor patiënten over onderzoek coronavirus

Het Flevoziekenhuis is gevraagd mee te doen aan onderzoek naar de behandeling van het coronavirus. Wat dit betekent voor patiënten die in het Flevoziekenhuis zijn opgenomen met het coronavirus of met coronaverschijnselen kunt u lezen op de volgende pagina: informatie voor patiënten over onderzoek coronavirus

Impressie van het Flevoziekenhuis in tijden van corona

In het Flevoziekenhuis werken veel collega’s elke dag heel hard om onze patiënten de beste zorg te geven. Van de medewerkers schoonmaak tot de voorzitter van de raad van bestuur, de infectioloog tot de IC-verpleegkundige en van de SEH-arts tot de crisiscoördinator. Dit onderstaande filmpje geeft een mooie impressie van het ziekenhuis in tijden van corona.