23 maart 2020 Actuele informatie over het coronavirus (COVID-19)


Update 30 maart 2020

Informatiebrief voor oncologiepatiënten

Het coronavirus breidt zich verder uit over Nederland. Als een patiënt met kanker het virus krijgt, kan de patiënt zieker worden dan een gezond persoon. Wij doen er alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. Lees hier de informatiebrief voor oncologiepatiënten.


U hebt een afspraak in het ziekenhuis: waar moet u op letten

Wij verzoeken u niet naar het ziekenhuis te komen als u:

Eén van de volgende klachten heeft;

 • hoesten
 • kortademigheid
 • neusverkoudheid
 • keelpijn
 • koorts

Toegang

Patiënten en bezoekers maken gebruik van de hoofdingang. Deze is op maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur, in het weekend van 10.00 tot 15.00 uur. Klik hier voor de bezoekregeling en tijden. Dialysepatiënten blijven gebruik maken van de ingang Dialyse. 

Begeleiders welkom vanaf 8.00 uur  

Begeleiders van patiënten zijn welkom vanaf 8.00 uur. Voor patiënten die tussen 6.45 en 8.00 uur het ziekenhuis binnenkomen (bijvoorbeeld voor opname of OK), geldt dat begeleiders niet mee naar binnen mogen.

Uitvraag patiënten bij hoofdingang

Medewerkers ontvangen bij de hoofdingang van het ziekenhuis patiënten en bezoekers. Zij worden actief bevraagd over neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts. Dit geldt voor patiënten met een afspraak én voor bezoek. Eventueel krijgen zij een mondmasker. Patiënten die geen klachten hebben kunnen doorlopen naar binnen. Patiënten die wel klachten hebben worden verwezen naar de COVID-poli.

Polikliniekafspraken

Polikliniekafspraken worden zoveel mogelijk omgezet naar telefonische afspraken en consulten. De poliklinieken zijn niet gesloten, maar richten zich vooral op spoed en semi-spoed afspraken. Het is aan de medisch specialist om te beslissen welke medische zorg noodzakelijk is. Als het echt nodig is voor de zorg dan kan de patiënt gewoon naar het ziekenhuis komen. Patiënten worden hierover telefonisch benaderd. De poliklinieken zijn geopend van 8.30 -17.00 uur. 

Operaties

Spoed en semi-spoed operaties gaan door. Patiënten bij wie de operatie wordt uitgesteld, zijn of worden hierover geïnformeerd.

Toegang begeleiders patiënten vóór 8.00 uur niet toegestaan

Voor patiënten die tussen 6.45 en 8.00 uur het ziekenhuis binnenkomen (bijvoorbeeld voor opname of OK), geldt dat begeleiders niet mee naar binnen mogen. De uitvraag bij de voordeur vindt pas vanaf 8.00 uur plaats. 

U komt op bezoek in het ziekenhuis: waar moet u op letten

Wij verzoeken u niet naar het ziekenhuis te komen als u:

Één van de volgende klachten heeft;

 • hoesten
 • kortademigheid
 • neusverkoudheid
 • keelpijn
 • koorts

Bezoektijden en aantal bezoekers

Patiënten mogen alleen nog tussen 10.00 en 15.00 uur bezoek ontvangen.
Daarbij geldt:

 • 1 bezoeker per dag, per patiënt en maximaal een ½ uur. Als bezoek van een kind gewenst is, mag een begeleider mee. Uitzonderingen hierop zijn:
  • bezoek bij terminale of zeer zwaar zieke patiënten (de behandelend arts oordeelt hierover)
  • aanwezigheid partner rondom de bevalling bij Verloskunde
  • bezoek aan de afdeling Kindergeneeskunde
 • Bij coronapatiënten op zowel de speciale COVID-afdeling (cohortafdeling) als de Spoedeisende hulp en de Intensive care is GEEN BEZOEK mogelijk. Enige uitzondering hierop is een terminale patiënt, de behandelend arts oordeelt hierover.

Toegang

Patiënten en bezoekers maken gebruik van de hoofdingang. Deze is op maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur, in het weekend van 10.00 tot 15.00 uur. Klik hier voor de bezoekregeling en tijden.

U wilt medicijnen halen

Apotheek De Brug is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur en zaterdag en zondag tussen 10.00 - 15.00 uur. Tijdens deze uren kunt u ook de medicijnen uit de afhaalkluis halen. U kunt de apotheek via de hoofdingang van het Flevoziekenhuis bereiken. Komt u buiten deze openingstijden voor Apotheek De Brug: bel 0900 – 203 0203.

U komt bloedprikken

Bloedprikken is alleen mogelijk bij het Laboratorium Bloedafname in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. 
De overige prikposten van het Flevoziekenhuis in Almere en Lelystad zijn gesloten tot en met 6 april.

Welke maatregelen heeft het Flevoziekenhuis genomen vanwege het coronavirus

MijnInfopunt gesloten

Omdat er weinig patiënten en bezoekers in het ziekenhuis zijn, is er geen reden om mijnInfopunt fysiek op te houden. Daarom sluit mijnInfopunt, en daarmee ook de opnameservice van 6.30-8.00 uur, vanaf donderdag 25 maart haar deuren voor patiënten en bezoekers. Het uitlenen van iPads aan patiënten is hierdoor niet meer mogelijk. 

Geen online afspraken via mijnFlevoziekenhuis.nl

Het is tijdelijk niet mogelijk om online een afspraak te maken of te wijzigen via mijnFlevoziekenhuis.nl. Dit komt door de aanpassingen bij de poliklinieken vanwege het coronavirus. De poliklinieken van het Flevoziekenhuis zijn niet gesloten maar richten zich vooral op spoed en semi-spoed afspraken. Bestaande polikliniekbezoeken worden zoveel mogelijk omgezet naar telefonische afspraken en consulten.

Verzekerdenpunt gesloten, dienstverlening verandert niet

Het Verzekerdenpunt in de centrale hal is gesloten, maar de dienstverlening verandert niet. Met vragen kunt u telefonisch contact opnemen via (036) 868 88 96. Dit nummer is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.
Heeft u vragen over zorgkosten of over uw persoonlijke (medische gegevens), dan kunt u het beste het formulier voor vragen over zorgkosten invullen.

Restaurant Vermaat gesloten

Conform de landelijke richtlijnen is restaurant Vermaat in het Flevoziekenhuis tot 6 april gesloten.

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten met meer dan 30 personen gaan niet door. Informatieavonden en patiëntenbijeenkomsten tot en met 6 april zijn geannuleerd.

Thuiswerken

Medewerkers van het Flevoziekenhuis met een ondersteunende functie werken, conform landelijke richtlijn, zoveel mogelijk thuis. Dit om reisbewegingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Waar vindt u meer informatie

Speciaal telefoonnummer voor contactpersonen

We hebben een speciaal telefoonnummer ingesteld voor contactpersonen van patiënten die op de speciale COVID-afdeling liggen.
Het nummer - 036 868 9840 - is 7 dagen per week beschikbaar tussen 13.00 en 15.00 uur.

 • Informatie over het coronavirus vind u op de website van het RIVM: www.rivm.nl
 • U kunt bellen met het landelijke publieksinformatienummer: 0800-1351
 • Scholen, bedrijven en andere organisaties kunnen met vragen terecht bij de speciale website: www.rijksoverheid.nl/corona
 • Het algemene nummer van GGD Flevoland is beschikbaar voor specifieke vragen rondom gezondheid: 088-0029910.

Informatiebrief voor oncologiepatiënten

Het coronavirus breidt zich verder uit over Nederland. Als een patiënt met kanker het virus krijgt, kan de patiënt zieker worden dan een gezond persoon. Wij doen er alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. Lees hier de informatiebrief voor oncologiepatiënten.