7 juli 2020 Actuele informatie over het coronavirus (COVID-19)

 

Geleidelijke uitbouw van de zorg, veelgestelde vragen

Het Flevoziekenhuis bouwt de poliklinische zorg geleidelijk uit. Veel zorg werd de afgelopen weken uitgesteld vanwege het coronavirus. Bij het uitbouwen van de zorg is medische urgentie leidend. Patiënten bij wie de medische urgentie hoog is worden als eerste geholpen. Dit is ter beoordeling van de medisch specialist. Patiënten hoeven niet zelf contact op te nemen over het plannen van een afspraak, zij worden gebeld door een medewerker van het ziekenhuis. Het opbouwen van de poliklinische zorg gebeurt geleidelijk. Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen (zoals 1,5 meter afstand) worden hierbij in acht genomen. Ga naar de veelgestelde vragen


U heeft een afspraak in het ziekenhuis: waar moet u op letten

Flevoziekenhuis bouwt poliklinische zorg beheerst en veilig weer op

Het Flevoziekenhuis verleent geleidelijk weer meer poliklinische zorg. Een deel van de zorg werd de afgelopen weken uitgesteld vanwege het coronavirus. 

Medische urgentie
Bij het opbouwen van de zorg is medische urgentie leidend. Patiënten bij wie de medische urgentie hoog is, worden als eerste geholpen. Dit is ter beoordeling aan de medisch specialist. 

Wij nemen contact met u op
Heeft u een afspraak staan die al vóór de coronacrisis is gemaakt? Dan wordt u gebeld of krijgt een sms, brief of e-mail of de afspraak telefonisch kan plaatsvinden of dat de arts u in het ziekenhuis wil zien. Let op: het Flevoziekenhuis belt met een anoniem nummer. 

Telefonische- en digitale afspraken
In de afgelopen weken hebben veel polikliniekafspraken telefonisch of digitaal plaatsgevonden. Waar dat mogelijk is, blijft dat ook de komende tijd gebeuren.

Openingstijden
De poliklinieken zijn geopend van 8.30 -17.00 uur. 

Kom alleen, als dat kan

Wij vragen patiënten zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen. Zo proberen we drukte te voorkomen en de 1,5 meter afstand te bewaren. Soms is het toch nodig of wenselijk dat er iemand meegaat. Bijvoorbeeld als het medisch noodzakelijk is, bij bepaalde gesprekken of als de patiënt begeleiding nodig heeft.

 • De zorgverlener en/of de patiënt geeft aan of begeleiding nodig is.
 • Als begeleiding nodig is, mag er maximaal één begeleider mee.
 • Er mag altijd één begeleider aanwezig zijn bij een bevalling.
 • Kinderen worden in het ziekenhuis altijd begeleid door maximaal één persoon.
 • Begeleiders met COVID-klachten verzoeken wij niet naar het ziekenhuis te komen.

Kom op tijd

 • Bent u te vroeg voor uw afspraak? Wacht dan buiten het ziekenhuis.
 • Kom niet te laat voor uw afspraak. Dan is er kans dat we de afspraak opnieuw moeten plannen. 

Houd 1,5 meter afstand

 • Volgens de landelijke richtlijn is het noodzakelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken. 
 • Volgt u alstublieft de instructies van de polikliniekmedewerkers op bij het plaatsnemen in de wachtkamer.

Toegang

Patiënten en bezoekers maken gebruik van de hoofdingang. Deze is alle dagen geopend van 6.30 tot 22.00 uur. Klik hier voor de bezoekregeling en tijden. Dialysepatiënten blijven gebruik maken van de ingang Dialyse. 

Uitvraag bij hoofdingang

Patiënten en bezoekers worden opgevangen bij de hoofdingang. Onze medewerkers vragen naar klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts. Dit geldt voor patiënten met een afspraak én voor bezoek. Eventueel krijgen zij een mondmasker.

 • Deze vragen kunt u bij de hoofdingang verwachten.
 • Patiënten zonder klachten mogen doorlopen naar de afdeling of polikliniek waar zij moeten zijn.
 • Patiënten met klachten gaan naar de COVID-polikliniek in het ziekenhuis. Hier ontvangen wij alle patienten die klachten hebben die passen bij het coronavirus. Uw afspraak vindt plaats in de COVID-polikliniek.  

MijnInfopunt open

Let op: mijnInfopunt is gevestigd in de centrale hal, schuin tegenover de oude locatie. U kunt hier onder meer terecht voor patiëntinformatie en het lenen van een iPad. Ook de opnameservice voor patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis gaat weer van start, van 6.45 – 8.45 uur.

Voorzorgsmaatregelen

Het Flevoziekenhuis treft alle noodzakelijke maatregelen om de poliklinische zorg veilig te kunnen bieden. Iedereen wordt bij binnenkomst gecontroleerd op coronaverschijnselen. De wachtkamers worden zo ingericht dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit vraagt ook oplettend gedrag van iedereen om deze richtlijn te volgen.
Er wordt extra schoongemaakt en indien nodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet om besmetting van patiënten en/of medewerkers te voorkomen. De richtlijn van het RIVM voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is hierbij leidend.

U komt op bezoek in het ziekenhuis: waar moet u op letten

Wij verzoeken u niet naar het ziekenhuis te komen als u:

Één van de volgende klachten heeft;

 • hoesten
 • kortademigheid
 • neusverkoudheid
 • keelpijn
 • koorts

Bezoektijden en aantal bezoekers

Patiënten mogen alleen tussen 14.00 en 21.00 bezoek ontvangen. Daarbij geldt:

 • Maximaal 2 bezoekers per dag;
 • Maximaal 1 bezoeker tegelijk bij de patiënt;
 • Overige bezoekers wachten in de centrale wachtruimtes (centrale hal, Binnenstraat of galerij), dus buiten de verpleegafdeling.
 • Bent u partner, ouder of contactpersoon? Dan bent u welkom tussen 11.00 en 21.00 uur.
 • Bij ernstig zieke of terminale patiënten kan een uitzondering worden gemaakt op deze bezoekregeling; de behandelend arts oordeelt hierover.
 • Patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus of verdacht worden van besmetting, mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen, binnen de bezoektijden van de afdeling.
 • Spoedeisende Hulp (SEH): maximaal één begeleider is toegestaan, mits de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. In geval van twijfel beoordeelt de arts of de aanwezigheid van de begeleider verantwoord is en noodzakelijk is.  
 • Aparte bezoektijden gelden voor de Hartbewaking, IC, Kindergeneeskunde, Neonatologie en Verloskunde:   
Afdeling Bezoektijd
Hartbewaking 16.00-16.45 uur en 19.00-20.00 uur
Intensive care 11.00 - 15.00 uur en 16.00-20.00 uur
- Maximaal 2 bezoekers per dag
- Maximaal 1 bezoeker tegelijk bij de patiënt
- Uitzonderingen zijn mogelijk, de behandelend arts oordeelt hierover
- Overige bezoekers wachten in de centrale wachtruimtes (binnenstraat, centrale hal of galerij)

Bezoek COVID-patiënten:
- Bezoektijd 13.00-14.00 uur
- Maximaal 1 bezoeker tegelijk bij de patiënt
- Maximaal 2 vaste bezoekers per patiënt
Kindergeneeskunde - Ouders/verzorgers en broertjes/zusjes zijn de hele dag welkom
- 's Nachts is 1 ouder/verzorger welkom
- Overige bezoekers tussen 16.00-19.00 uur
- Maximaal 3 personen per kamer (inclusief ouders/verzorgers)
Neonatologie - Ouders/verzorgers en broertjes/zusjes 24 uur per dag, in overleg
- Overige bezoekers alleen overdag en altijd in overleg
- Maximaal 2 personen (inclusief ouder/verzorger) per couveuse
Verloskunde

Verloskamers
- Maximaal 1 bezoeker tegelijk (exclusief partner en kinderen van de patiënt)
- Overige bezoekers wachten buiten het ziekenhuis

Kraamsuites en overige patiëntenkamers
- Bezoektijden: 10.00 -12.00 uur en 15.00 - 20.00 uur
- In de kraamsuite is de partner 24 uur per dag welkom
- Maximaal 1 bezoeker tegelijk (exclusief partner en kinderen van de patiënt)
- Kinderen < 12 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene
- Overige bezoekers wachten buiten het ziekenhuis
- Moeder en baby rusten tussen 12.00 en 15.00 uur

Tip: er is beperkte wachtruimte aanwezig in het ziekenhuis en op de verpleegafdelingen. Bespreek daarom zoveel mogelijk vóóraf met de contactpersoon en/of familie wie op welk moment op bezoek gaat bij de patiënt. Zo houden we gezamenlijk de 1,5 meter regel in stand. 

Toegang

Patiënten en bezoekers maken gebruik van de hoofdingang. Deze is op alle dagen geopend van 6.30 tot 22.00 uur. Klik hier voor de bezoekregeling en tijden.

Let op! Sommige verpleegafdelingen zijn verplaatst

Sommige verpleegafdelingen zijn op dit moment vanwege het coronavirus verplaatst. 

 • Verpleegafdeling MDL is verplaatst naar de verpleegafdeling Neurologie (route 140).
 • Pijnpoli is verplaatst naar de verpleegafdeling Cardiologie (route 89).
 • Neurochirurgie is verplaatst naar de verpleegafdeling Cardiologie (route 89).
 • Dagbehandeling Neurologie is verplaatst naar de verpleegafdeling Orthopedie (route 91).

U wilt medicijnen halen

Apotheek De Brug is geopend van 8.00 - 22.00 uur, de ingang voor de apotheek is via de hoofdingang van het Flevoziekenhuis. Afhalen van medicatie kan van 8.00 -22.00 uur aan de balie van Spoedpost Almere of uit de afhaalkluis. Dit geldt voor alle dagen van de week (ook op zon- en feestdagen). 

U komt bloedprikken

Vanwege het coronavirus is bloedprikken uitsluitend mogelijk bij het Laboratorium Bloedafname in de centrale hal van het Flevoziekenhuis, bij de prikpost in Medi-Mere Buiten en de prikpost in Medi-Mere Poort.

De prikpost Medi-Mere Buiten is gevestigd aan de Haasweg 9 en geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur. De prikpost Medi-Mere Poort vindt u aan de Beneluxlaan 573, ook deze post is open op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur. 
De overige prikposten zijn vooralsnog gesloten. We bekijken op dit moment of deze prikposten op korte termijn weer geopend kunnen worden. Hou de website en sociale media in de gaten voor meer informatie hierover.

Voor het laboratorium Bloedafname in het Flevoziekenhuis gelden de volgende openingstijden: 

 • Maandag tot en met vrijdag van 7.30 - 17.00 uur.
 • Zaterdag van 9.00 - 12.00 uur.
 • Niet op feestdagen.

Welke maatregelen heeft het Flevoziekenhuis genomen vanwege het coronavirus

Geen online afspraken via mijnFlevoziekenhuis.nl

Het is tijdelijk niet mogelijk om online een afspraak te maken of te wijzigen via mijnFlevoziekenhuis.nl. Dit komt door de aanpassingen bij de poliklinieken vanwege het coronavirus. Bestaande polikliniekbezoeken worden zoveel mogelijk omgezet naar telefonische afspraken en consulten.

Verzekerdenpunt gesloten, dienstverlening verandert niet

Het Verzekerdenpunt in de centrale hal is gesloten, maar de dienstverlening verandert niet.
Telefonisch contact:
- bij vragen over de hoogte van de zorgkosten kunt u bellen naar telefoonnummer: 036 868 9773
- bij vragen over betalingen kunt u bellen naar telefoonnummer: 036 868 8603
Heeft u vragen over zorgkosten of over uw persoonlijke (medische gegevens), dan kunt u het beste het formulier voor vragen over zorgkosten invullen.

Restaurant Vermaat open

Restaurant Vermaat - naast de hoofdingang in de centrale hal - is open. Op maandag t/m vrijdag is het restaurant open van 7.30 tot 20.00 uur. In het weekend van 11.30 - 20.00 uur. 

Vermaat heeft extra maatregelen genomen om de veiligheid van patiënten, bezoekers én medewerkers te waarborgen. Wij verzoeken u de instructies ter plekke te volgen.

Bijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten zijn vanwege de coronacrisis geannuleerd of worden online aangeboden. Voor bijeenkomsten die weer in het ziekenhuis plaatsvinden, volgen wij de RIVM-richtlijnen: aanmelding vooraf, uitvraag naar klachten en 1,5 meter afstand. Kijk in de Agenda voor actuele informatie.

Thuiswerken

Medewerkers van het Flevoziekenhuis met een ondersteunende functie werken, conform landelijke richtlijn, zoveel mogelijk thuis. Dit om reisbewegingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Waar vindt u meer informatie

Speciaal telefoonnummer voor contactpersonen

We hebben een speciaal telefoonnummer ingesteld voor contactpersonen van patiënten die op de speciale COVID-afdeling liggen.
Het nummer - 036 868 9069 - is 7 dagen per week beschikbaar, na 11.00 uur 's ochtends.

 • Informatie over het coronavirus vind u op de website van het RIVM: www.rivm.nl
 • U kunt bellen met het landelijke publieksinformatienummer: 0800-1351
 • Scholen, bedrijven en andere organisaties kunnen met vragen terecht bij de speciale website: www.rijksoverheid.nl/corona
 • Het algemene nummer van GGD Flevoland is beschikbaar voor specifieke vragen rondom gezondheid: 088-0029910.

Informatiebrief voor oncologiepatiënten

Het coronavirus breidt zich verder uit over Nederland. Als een patiënt met kanker het virus krijgt, kan de patiënt zieker worden dan een gezond persoon. Wij doen er alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. Lees hier de informatiebrief voor oncologiepatiënten.

Informatie over het coronavirus voor zwangeren 

Door de heersende corona-epidemie bereiken ons veel vragen van ongeruste zwangere vrouwen en hun partners. Alle verloskundigen uit Almere en Lelystad en de gynaecologen van het Flevoziekenhuis werken nauw samen om te garanderen dat we gezamenlijk goed kunnen blijven zorgen voor jou en je baby. Op de website van Preall staan vragen en antwoorden over het coronavirus. 

Centrum voor Levensvragen Flevoland

Zit u thuis en heeft u of uw dierbare behoefte aan een persoonlijk en diepgaand gesprek over uw leven of situatie? 
U kunt hier de geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen.

Informatie voor patiënten over onderzoek coronavirus

Het Flevoziekenhuis is gevraagd mee te doen aan onderzoek naar de behandeling van het coronavirus. Wat dit betekent voor patiënten die in het Flevoziekenhuis zijn opgenomen met het coronavirus of met coronaverschijnselen kunt u lezen op de volgende pagina: informatie voor patiënten over onderzoek coronavirus

Impressie van het Flevoziekenhuis in tijden van corona

In het Flevoziekenhuis werken veel collega’s elke dag heel hard om onze patiënten de beste zorg te geven. Van de medewerkers schoonmaak tot de voorzitter van de raad van bestuur, de infectioloog tot de IC-verpleegkundige en van de SEH-arts tot de crisiscoördinator. Dit onderstaande filmpje geeft een mooie impressie van het ziekenhuis in tijden van corona.