20 mei 2021 Actuele informatie over het coronavirus (COVID-19)

Laatste nieuws 

19-5 We voeren geleidelijk weer meer operaties uit
De afgelopen weken hebben we deel van planbare operaties kunnen uitvoeren. De komende periode schalen we de reguliere zorg geleidelijk weer op. We proberen uiteraard zoveel mogelijk patiënten te helpen waar dat kan. Op dit moment is circa 80% van de operatiecapaciteit in gebruik. We verwachten dat met ingang van volgende week geleidelijk verder te kunnen uitbouwen. De instroom van nieuwe COVID patiënten op de IC en op de verpleegafdeling neemt af. We zien wel dat bestaande COVID-patiënten relatief lang in het ziekenhuis verblijven; de druk op de zorg is nog steeds hoog. Het effect van de lagere instroom wordt pas langzaam zichtbaar.  Lees meer...

15-4 Afschalen regulier zorg en sluiting drie operatiekamers
De instroom van coronapatiënten vanuit Noord-Holland is zover toegenomen dat we genoodzaakt zijn om de reguliere zorg af te schalen. Wij hebben daarom drie van de negen operatiekamers tijdelijk gesloten. Dit betekent dat we minder gepland operaties kunnen uitvoeren. Onze medewerkers die zich normaal bezighouden met de zorg voor niet-coronapatiënten zijn aan het werk op de COVID-afdeling. Op dit moment zijn weinig afspraken afgezegd, omdat de planning heel kort op de behandeling is.

25-3 Flevoziekenhuis vaccineert hoog-risicopatiënten tegen coronavirus​
Vanaf woensdag 31 maart starten we met de vaccinatie van ruim duizend kwetsbare hoog-risicopatiënten tegen het coronavirus. Het gaat om mensen die volgens de Gezondheidsraad met voorrang een vaccinatie moeten krijgen omdat zij een extra hoog risico hebben om ernstig ziek te worden of te overlijden door COVID-19. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd wie er in deze groep ‘hoog-risicopatiënten’ vallen.  Lees meer...

19-3  Flevoziekenhuis voert tijdelijk meer operaties uit
Het Flevoziekenhuis kan op dit moment tijdelijk weer meer operaties uitvoeren. Naast de COVID-zorg is er op dit moment ruimte en capaciteit om meer reguliere zorg, waaronder planbare operaties uit te voeren. Het Flevoziekenhuis benut deze ruimte optimaal om de wachttijden voor  ingrepen niet verder te laten oplopen. Het aantal COVID-besmettingen en patiënten loopt momenteel in de regio geleidelijk weer op. Het Flevoziekenhuis houdt de situatie goed in de gaten en is voorbereid op alle mogelijk scenario’s.

Het Flevoziekenhuis werkt intensief samen met de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland. Dagelijks wordt de beschikbare capaciteit uitgewisseld en het aantal coronapatiënten op elkaar afgestemd. Dit met als doel de capaciteit optimaal te kunnen benutten en de reguliere zorg zoveel mogelijk overeind te houden. Er wordt ook samengewerkt met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Het is veilig om naar het ziekenhuis te komen
Het is veilig om naar het ziekenhuis te komen, wij nemen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Acute zorg gaat altijd door
Spoedoperaties, oncologische zorg, geplande keizersneden en andere acute zorg gaat altijd door. 

Spreekuren, dagbehandeling gaan door               
Spreekuren op de polikliniek en zorg op de dagbehandeling gaan ook gewoon door.

Digitale zorg 
Sommige afspraken lenen zich prima voor digitale zorg. U hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen. Uw afspraak vindt  telefonisch plaats of via een videoconsult. Uiteraard doen wij dat alleen als dat op een veilige en verantwoorde manier kan.

5-2 Beeld: Aantal patiënten stabiel; aantal positief geteste medewerkers gedaald
Het beeld over de afgelopen week is stabiel. Het RIVM signaleert landelijk een toename van de Britse variant, maar dat vertaalt zich op dit moment (nog) niet in hogere aantallen patiënten of besmettingen in Almere. 

Almere
Volgens de cijfers van de GGD Flevoland zijn in Almere de afgelopen week 213 mensen positief getest op corona (vorige week: 290). In Almere lag op 4 februari het gemiddeld aantal positief geteste personen per 100 duizend inwoners op 101 (landelijk: 164). Kijk voor meer cijfers in het dashboard van de GGD Flevoland. 

22-1 Bezoekuur terug van 21:00 naar 20:00 uur
Als gevolg van de avondklok gaat als algemene regel de eindtijd van het bezoekuur terug van 21:00 naar 20.00 uur. Voor sommige afdelingen gelden andere bezoektijden

Acute zorg gaat altijd door
Spoedoperaties, oncologische zorg, geplande keizersneden en andere acute zorg gaat altijd door. 

Spreekuren, dagbehandeling gaan door               
Spreekuren op de polikliniek en zorg op de dagbehandeling gaan ook gewoon door.

Bij uitstel bellen wij u
Als uw operatie wordt uitgesteld dan nemen wij telefonisch contact met u op. Soms bellen wij met een anoniem nummer. Als u niets hoort, kunt u ervan uitgaan dat uw afspraak of behandeling gewoon doorgaat. Als u operatie wordt uitgesteld proberen wij samen met u een nieuw tijdstip te plannen.
 
Het is veilig om naar het ziekenhuis te komen
Het is veilig om naar het ziekenhuis te komen, wij nemen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Garantie noodzakelijke ziekenhuiszorg   
Het Flevoziekenhuis volgt het besluit van minister Van Ark voor Medische Zorg om met ingang van 22 december de niet urgente zorg op te schorten. Dit gebeurt om de komende weken de noodzakelijke ziekenhuiszorg te kunnen blijven garanderen.

Druk op de zorg loopt op
Door het stijgend aantal corona-patiënten in ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg op. De ziekenhuizen hebben o.a. door besmettingen onder personeel te maken met een hoog ziekteverzuim. Rond januari wordt een verdere toename verwacht van corona-patiënten.

Wachttijd kan oplopen 
Voor minder spoedeisende operaties kan de wachttijd op dit moment oplopen. De wachttijd is de tijd tussen uw verwijzing en het moment dat u in het ziekenhuis geholpen wordt. Uiteraard proberen we de wachttijd zoveel mogelijk te beperken. Dank voor uw begrip. 

Digitale zorg 
Sommige afspraken lenen zich prima voor een vorm van digitale zorg. U hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen. Uw afspraak vindt  telefonisch plaats of via een beeldconsult. Uiteraard doen wij dat alleen als dat op een veilige en verantwoorde manier kan.

Samenwerking tussen ziekenhuizen 
Om te zorgen dat wij de reguliere zorg zo lang mogelijk door kunnen laten gaan, werken de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland intensief samen. Dagelijks wordt de beschikbare capaciteit en het aantal coronapatiënten uitgewisseld en op elkaar afgestemd. Zodat we gezamenlijk onze capaciteit optimaal kunnen benutten en de reguliere zorg zoveel mogelijk overeind kunnen houden. Er wordt ook samengewerkt met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

U heeft een afspraak op de polikliniek

Kom alleen, als dat kan

Wij vragen patiënten zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen. Zo proberen we drukte te voorkomen en de 1,5 meter afstand te bewaren. Soms is het toch nodig of wenselijk dat er iemand meegaat. Bijvoorbeeld als het medisch noodzakelijk is, bij bepaalde gesprekken of als de patiënt begeleiding nodig heeft.

 • De zorgverlener en/of de patiënt geeft aan of begeleiding nodig is.
 • Als begeleiding nodig is, mag er maximaal één begeleider mee.
 • Er mag altijd één begeleider aanwezig zijn bij een bevalling.
 • Kinderen worden in het ziekenhuis altijd begeleid door maximaal één persoon.
 • Begeleiders met COVID-klachten vragen wij niet naar het ziekenhuis te komen.

Checklist voor uw afspraak

Bekijk voor uw afspraak de 'checklist voor uw afspraak'. Hier staat alle informatie over uw afspraak tijdens corona. 

U komt op bezoek in het ziekenhuis: waar moet u op letten

Wij verzoeken u niet naar het ziekenhuis te komen als u:

Één van de volgende klachten heeft;

 • hoesten
 • kortademigheid
 • neusverkoudheid
 • keelpijn
 • koorts

Mondkapje per 1 december verplicht; ook in het Flevoziekenhuis

Per 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje voor bezoekers, patiënten en medewerkers van het Flevoziekenhuis verplicht.   

 • Het Flevoziekenhuis wil haar patiënten, bezoekers en medewerkers beschermen; 
 • Het beleid sluit aan bij de wetgeving van de overheid
 • Deze verplichting geldt voor patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar 


Mondkapje meenemen
Heeft u een afspraak in het Flevoziekenhuis, of gaat u op bezoek bij een patiënt? Neem dan zelf een mondkapje mee. Het mondkapje doet u vóór binnenkomst in het ziekenhuis op. Lees meer. 

Bezoektijden en aantal bezoekers

Patiënten mogen alleen tussen 14.00 en 20.00 uur bezoek ontvangen. Daarbij geldt:

 • Maximaal 2 bezoekers per dag;
 • Maximaal 1 bezoeker tegelijk bij de patiënt;
 • Overige bezoekers wachten in de centrale wachtruimtes (centrale hal, Binnenstraat of galerij), dus buiten de verpleegafdeling.
 • Bent u partner, ouder of contactpersoon? Dan bent u welkom tussen 11.00 en 20.00 uur.
 • Bij ernstig zieke of terminale patiënten kan een uitzondering worden gemaakt op deze bezoekregeling; de behandelend arts oordeelt hierover.
 • Patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus of verdacht worden van besmetting, mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen, binnen de bezoektijden van de afdeling.
 • Spoedeisende Hulp (SEH): maximaal één begeleider is toegestaan, mits de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. In geval van twijfel beoordeelt de arts of de aanwezigheid van de begeleider verantwoord is en noodzakelijk is.  

Uitzonderingen

Tip: er is beperkte wachtruimte aanwezig in het ziekenhuis en op de verpleegafdelingen. Bespreek daarom zoveel mogelijk vóóraf met de contactpersoon en/of familie wie op welk moment op bezoek gaat bij de patiënt. Zo houden we gezamenlijk de 1,5 meter regel in stand. 

Toegang

Patiënten en bezoekers maken gebruik van de hoofdingang. Deze is op alle dagen geopend van 6.30 tot 22.00 uur. Klik hier voor de bezoekregeling en tijden.

Let op! Sommige verpleegafdelingen zijn verplaatst

Sommige verpleegafdelingen zijn op dit moment vanwege het coronavirus verplaatst. 

 • Verpleegafdeling Longziekten is verplaatst naar de verpleegafdeling Cardiologie (route 89).
 • Verpleegafdeling Orthopedie-Traumachirurgie is verplaatst naar de verpleegafdeling Chirurgie/Short stay/Dagbehandeling (route 98)
 • Verpleegafdeling MDL is verplaatst naar de verpleegafdeling Neurologie (route 140).
 • Pijnpoli is verplaatst naar de verpleegafdeling Cardiologie (route 89).
 • Neurochirurgie is verplaatst naar de verpleegafdeling Cardiologie (route 89).

Speciaal telefoonnummer COVID-afdeling

We hebben een speciaal telefoonnummer ingesteld voor contactpersonen van patiënten die op de speciale COVID-afdeling liggen.
Het nummer - 036 868 9069 - is 7 dagen per week beschikbaar, na 11.00 uur 's ochtends.

U wilt medicijnen halen

Apotheek De Brug is geopend van 8.00 - 22.00 uur, de ingang voor de apotheek is via de hoofdingang van het Flevoziekenhuis. Afhalen van medicatie kan van 8.00 -22.00 uur aan de balie van Spoedpost Almere of uit de afhaalkluis. Dit geldt voor alle dagen van de week (ook op zon- en feestdagen). 

U komt bloedprikken

Vanwege het coronavirus is bloedprikken op dit moment mogelijk bij het Laboratorium Bloedafname in de centrale hal van het Flevoziekenhuis en bij de prikposten in Medi-Mere Haven, Medi-Mere Buiten en de prikpost in Medi-Mere Poort.

De prikpost Medi-Mere Haven is gevestigd aan de Kerkstraat 90, de prikpost Medi-Mere Buiten vindt u aan de Haasweg 9 en de prikpost Medi-Mere Poort zit aan de Beneluxlaan 573. Alle prikposten zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur. 
De overige prikposten zijn vooralsnog gesloten. We bekijken op dit moment of deze prikposten op korte termijn weer geopend kunnen worden. Hou de website en sociale media in de gaten voor meer informatie hierover.

Voor het laboratorium Bloedafname in het Flevoziekenhuis gelden de volgende openingstijden: 

 • Maandag tot en met vrijdag van 7.30 - 17.00 uur.
 • Zaterdag van 9.00 - 12.00 uur.
 • Niet op feestdagen.

Overige locaties

 • Almere-Buiten: prikpost Medi-Mere Buiten, Haasweg 9 en geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur.
 • Almere Poort: prikpost Medi-Mere Poort, Beneluxlaan 573, de post is open op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur. 
 • Almere Haven: prikpost Medi-Mere Haven, Kerkstraat 90, de prikpost is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur.
 • De overige prikposten in Almere zijn vooralsnog gesloten. We bekijken op dit moment of deze prikposten op korte termijn weer geopend kunnen worden. Hou de website en sociale media in de gaten voor meer informatie hierover.
   
 • Lelystad: Dialysecentrum Lelystad (Ziekenhuisweg 100) is open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 – 11.00 uur.
 • Lelystad: prikpost Reumazorg (Middendreef 273), op maandag en woensdag van 9.00 - 11.00 uur.

Vragen over vaccinatie 

De vaccinatiecampagne voor COVID-19 is gestart. Het is begrijpelijk dat u vragen heeft over de vaccinatie. Kijk op de website van de overheid voor antwoorden op veelgestelde vragen. TIP: Kijk ook op de website van Taalvoorallemaal met duidelijke uitleg over vaccineren tegen corona, met picto's en foto's. 

Landelijk informatienummer: 0800 - 1351

Heeft u een uitnodiging gehad van uw huisarts voor vaccinatie met het AstraZeneca vaccin? En heeft u vragen of twijfels over de veiligheid van dit vaccin bij uw leeftijd en/of ziektebeeld? Overleg met uw huisarts. De huisarts overlegt zo nodig met de medisch specialist waarbij u onder behandeling bent.

Vragen en antwoorden:

Wie krijgt een vaccin?

Iedereen ouder dan 18 jaar krijgt een vaccin. Wanneer hangt af van wanneer het RIVM voldoende vaccins beschikbaar heeft en in welke leeftijdscategorie je valt.

Ik wil een ander vaccin dan dat ik krijg aangeboden. Kan mijn medisch specialist dit regelen?

Uw medisch specialist heeft geen invloed op de keuze van het vaccin dat u krijgt aangeboden en kan geen ander vaccin voor u regelen. De vaccinatiecampagne wordt geregeld door de rijksoverheid.

Wie beoordeelt of ik tot een risicogroep behoor?

Het RIVM bepaalt de risicogroepen en hoe deze door de ziekenhuizen worden geselecteerd. Dat doet niet uw medisch specialist.

Kan ik gezien mijn ziektebeeld wel gevaccineerd worden met AstraZenica?

U krijgt de uitnodiging voor vaccinatie met het AstraZeneavaccin van uw huisarts. Heeft u twijfels? Neem contact op met uw huisarts. De huisarts overlegt zo nodig met uw medisch specialist.

Ik heb het AstraZeneca vaccin gekregen, waar moet ik op letten?

Alle informatie over de mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca vaccin vindt u op Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-weten-over-vaccinatie-met-het-astrazeneca-vaccin

Weet mijn medisch specialist welk vaccin ik krijg aangeboden?

Nee, uw medisch specialist wordt hier niet over geïnformeerd.

Maatregelen vanwege het coronavirus

Verzekerdenpunt gesloten, dienstverlening verandert niet

Het Verzekerdenpunt in de centrale hal is gesloten, maar de dienstverlening verandert niet.
Telefonisch contact:
- bij vragen over de hoogte van de zorgkosten kunt u bellen naar telefoonnummer: 036 868 9773
- bij vragen over betalingen kunt u bellen naar telefoonnummer: 036 868 8603
Heeft u vragen over zorgkosten of over uw persoonlijke (medische gegevens), dan kunt u het beste het formulier voor vragen over zorgkosten invullen.

Restaurant Vermaat open

Restaurant Vermaat - naast de hoofdingang in de centrale hal - is open. Op maandag t/m vrijdag is het restaurant open van 7.30 tot 17.00 uur. In het weekend van 11.30 - 17.00 uur. 

Vermaat heeft extra maatregelen genomen om de veiligheid van patiënten, bezoekers én medewerkers te waarborgen. Wij verzoeken u de instructies ter plekke te volgen.

Bijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten zijn vanwege de coronacrisis geannuleerd of worden online aangeboden. Voor bijeenkomsten die weer in het ziekenhuis plaatsvinden, volgen wij de RIVM-richtlijnen: aanmelding vooraf, uitvraag naar klachten en 1,5 meter afstand. Kijk in de Agenda voor actuele informatie.

Thuiswerken

Medewerkers van het Flevoziekenhuis met een ondersteunende functie werken, conform landelijke richtlijn, zoveel mogelijk thuis. Dit om reisbewegingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Extra schoonmaak 

Er wordt extra schoongemaakt en we zetten persoonlijke beschermingsmiddelen in om besmetting van patiënten en/of medewerkers te voorkomen. De richtlijn van het RIVM voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is hierbij leidend.

Landelijke informatie over corona 

 • Informatie over het coronavirus vind u op de website van het RIVM: www.rivm.nl
 • U kunt bellen met het landelijke publieksinformatienummer: 0800-1351
 • Scholen, bedrijven en andere organisaties kunnen met vragen terecht bij de speciale website: www.rijksoverheid.nl/corona
 • Het algemene nummer van GGD Flevoland is beschikbaar voor specifieke vragen rondom gezondheid: 088-0029910.

Informatie voor oncologiepatienten 

Het coronavirus breidt zich verder uit over Nederland. Als een patiënt met kanker het virus krijgt, kan de patiënt zieker worden dan een gezond persoon. Wij doen er alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. Lees hier de informatiebrief voor oncologiepatiënten.

Informatie over het coronavirus voor zwangeren 

Alle verloskundigen uit Almere en Lelystad en de gynaecologen van het Flevoziekenhuis werken nauw samen om te garanderen dat we gezamenlijk goed kunnen blijven zorgen voor jou en je baby. Op de website van Preall staan vragen en antwoorden over het coronavirus. 

Centrum voor Levensvragen Flevoland

Zit u thuis en heeft u of uw dierbare behoefte aan een persoonlijk en diepgaand gesprek over uw leven of situatie? 
U kunt hier de geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen.

Informatie voor patiënten over onderzoek coronavirus

Het Flevoziekenhuis is gevraagd mee te doen aan onderzoek naar de behandeling van het coronavirus. Wat dit betekent voor patiënten die in het Flevoziekenhuis zijn opgenomen met het coronavirus of met coronaverschijnselen kunt u lezen op de volgende pagina: informatie voor patiënten over onderzoek coronavirus

Impressie van het Flevoziekenhuis in tijden van corona

In het Flevoziekenhuis werken veel collega’s elke dag heel hard om onze patiënten de beste zorg te geven. Van de medewerkers schoonmaak tot de voorzitter van de raad van bestuur, de infectioloog tot de IC-verpleegkundige en van de SEH-arts tot de crisiscoördinator. Dit onderstaande filmpje geeft een mooie impressie van het ziekenhuis in tijden van corona.