2 juli 2021 Actuele informatie over het coronavirus (COVID-19)

Laatste nieuws 

15-7 Update: beleid over mondkapjes

Patiënten, bezoekers en medewerkers
Vanwege de oplopende besmettingscijfers is het vanaf morgen (16 juli) voor patiënten, bezoekers en medewerkers weer verplicht om op poliklinieken en verpleegafdelingen een mondkapje te dragen. Dit omdat we daar geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Dit geldt ook voor alle wachtkamers, spreekkamers en kleine ruimtes zoals de liften. U moet ook een mondkapje dragen als u al gevaccineerd bent.

Bezoekers die op de verpleegafdeling op bezoek komen moeten bij binnenkomst op de afdeling een mondkapje dragen. Neem dus altijd een mondkapje mee als u naar het ziekenhuis komt. Bent u uw mondkapje vergeten, dan krijgt u deze in het ziekenhuis.

Grote ruimtes
In grote ruimtes waar wel 1,5 meter afstand kan worden gehouden is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de centrale hal en restaurant Vermaat.

U heeft een afspraak op de polikliniek

Kom alleen, als dat kan

Wij vragen patiënten zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen. Zo proberen we drukte te voorkomen en de 1,5 meter afstand te bewaren. Soms is het toch nodig of wenselijk dat er iemand meegaat. Bijvoorbeeld als het medisch noodzakelijk is, bij bepaalde gesprekken of als de patiënt begeleiding nodig heeft.

 • De zorgverlener en/of de patiënt geeft aan of begeleiding nodig is.
 • Als begeleiding nodig is, mag er maximaal één begeleider mee.
 • Er mag altijd één begeleider aanwezig zijn bij een bevalling.
 • Kinderen worden in het ziekenhuis altijd begeleid door maximaal één persoon.
 • Begeleiders met COVID-klachten vragen wij niet naar het ziekenhuis te komen.

Checklist voor uw afspraak

Bekijk voor uw afspraak de 'checklist voor uw afspraak'. Hier staat alle informatie over uw afspraak tijdens corona. 

U komt op bezoek in het ziekenhuis: waar moet u op letten

Wij verzoeken u niet naar het ziekenhuis te komen als u:

Één van de volgende klachten heeft;

 • hoesten
 • kortademigheid
 • neusverkoudheid
 • keelpijn
 • koorts


Mondkapje meenemen

Heeft u een afspraak in het Flevoziekenhuis, of gaat u op bezoek bij een patiënt? Neem dan zelf een mondkapje mee. 

Bezoektijden en aantal bezoekers

Patiënten mogen tussen 14.00 en 21.00 bezoek ontvangen. Daarbij geldt:

 • Maximaal 2x per dag 2 bezoekers;
 • Bent u partner, ouder of contactpersoon? Dan bent u welkom tussen 11.00 en 21.00 uur.
 • Bij ernstig zieke of terminale patiënten kan een uitzondering worden gemaakt op deze bezoekregeling; de behandelend arts oordeelt hierover.
 • Patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus of verdacht worden van besmetting, mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen, binnen de bezoektijden van de afdeling. Let wel op: huisgenoten die met de besmette of verdachte patiënt in aanraking zijn geweest moeten volgens RIVM richtlijnen 10 dagen in thuisquarantaine. Zij mogen dus niet op bezoek komen.
 • Spoedeisende Hulp (SEH): maximaal één begeleider is toegestaan, mits de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. In geval van twijfel beoordeelt de arts of de aanwezigheid van de begeleider verantwoord is en noodzakelijk is.  

Uitzonderingen

Tip: er is beperkte wachtruimte aanwezig in het ziekenhuis en op de verpleegafdelingen. Bespreek daarom zoveel mogelijk vóóraf met de contactpersoon en/of familie wie op welk moment op bezoek gaat bij de patiënt. Zo houden we gezamenlijk de 1,5 meter regel in stand. 

Toegang

Patiënten en bezoekers maken gebruik van de hoofdingang. Deze is op alle dagen geopend van 6.30 tot 22.00 uur. Klik hier voor de bezoekregeling en tijden.

Speciaal telefoonnummer COVID-afdeling

We hebben een speciaal telefoonnummer ingesteld voor contactpersonen van patiënten die op de speciale COVID-afdeling liggen.
Het nummer - 036 868 9069 - is 7 dagen per week beschikbaar, na 11.00 uur 's ochtends.

U wilt medicijnen halen

Apotheek De Brug is geopend van 8.00 - 22.00 uur, de ingang voor de apotheek is via de hoofdingang van het Flevoziekenhuis. Afhalen van medicatie kan van 8.00 -22.00 uur aan de balie van Spoedpost Almere of uit de afhaalkluis. Dit geldt voor alle dagen van de week (ook op zon- en feestdagen). 

U komt bloedprikken

Vanwege het coronavirus is bloedprikken op dit moment mogelijk bij het Laboratorium Bloedafname in de centrale hal van het Flevoziekenhuis en bij de prikposten in Medi-Mere Haven, Medi-Mere Buiten en de prikpost in Medi-Mere Poort.

De prikpost Medi-Mere Haven is gevestigd aan de Kerkstraat 90, de prikpost Medi-Mere Buiten vindt u aan de Haasweg 9 en de prikpost Medi-Mere Poort zit aan de Beneluxlaan 573. Alle prikposten zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur. 
De overige prikposten zijn vooralsnog gesloten. We bekijken op dit moment of deze prikposten op korte termijn weer geopend kunnen worden. Hou de website en sociale media in de gaten voor meer informatie hierover.

Voor het laboratorium Bloedafname in het Flevoziekenhuis gelden de volgende openingstijden: 

 • Maandag tot en met vrijdag van 7.30 - 17.00 uur.
 • Zaterdag van 9.00 - 12.00 uur.
 • Niet op feestdagen.

Overige locaties

 • Almere-Buiten: prikpost Medi-Mere Buiten, Haasweg 9 en geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur.
 • Almere Poort: prikpost Medi-Mere Poort, Beneluxlaan 573, de post is open op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur. 
 • Almere Haven: prikpost Medi-Mere Haven, Kerkstraat 90, de prikpost is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur.
 • De overige prikposten in Almere zijn vooralsnog gesloten. We bekijken op dit moment of deze prikposten op korte termijn weer geopend kunnen worden. Hou de website en sociale media in de gaten voor meer informatie hierover.
   
 • Lelystad: Dialysecentrum Lelystad (Ziekenhuisweg 100) is open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 – 11.00 uur.
 • Lelystad: prikpost Reumazorg (Middendreef 273), op maandag en woensdag van 9.00 - 11.00 uur.

Vragen over vaccinatie 

De vaccinatiecampagne voor COVID-19 is gestart. Het is begrijpelijk dat u vragen heeft over de vaccinatie. Kijk op de website van de overheid voor antwoorden op veelgestelde vragen. TIP: Kijk ook op de website van Taalvoorallemaal met duidelijke uitleg over vaccineren tegen corona, met picto's en foto's. 

Landelijk informatienummer: 0800 - 1351

Heeft u een uitnodiging gehad van uw huisarts voor vaccinatie met het AstraZeneca vaccin? En heeft u vragen of twijfels over de veiligheid van dit vaccin bij uw leeftijd en/of ziektebeeld? Overleg met uw huisarts. De huisarts overlegt zo nodig met de medisch specialist waarbij u onder behandeling bent.

Vragen en antwoorden:

Wie krijgt een vaccin?

Iedereen ouder dan 18 jaar krijgt een vaccin. Wanneer hangt af van wanneer het RIVM voldoende vaccins beschikbaar heeft en in welke leeftijdscategorie je valt.

Ik wil een ander vaccin dan dat ik krijg aangeboden. Kan mijn medisch specialist dit regelen?

Uw medisch specialist heeft geen invloed op de keuze van het vaccin dat u krijgt aangeboden en kan geen ander vaccin voor u regelen. De vaccinatiecampagne wordt geregeld door de rijksoverheid.

Wie beoordeelt of ik tot een risicogroep behoor?

Het RIVM bepaalt de risicogroepen en hoe deze door de ziekenhuizen worden geselecteerd. Dat doet niet uw medisch specialist.

Kan ik gezien mijn ziektebeeld wel gevaccineerd worden met AstraZenica?

U krijgt de uitnodiging voor vaccinatie met het AstraZeneavaccin van uw huisarts. Heeft u twijfels? Neem contact op met uw huisarts. De huisarts overlegt zo nodig met uw medisch specialist.

Ik heb het AstraZeneca vaccin gekregen, waar moet ik op letten?

Alle informatie over de mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca vaccin vindt u op Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-weten-over-vaccinatie-met-het-astrazeneca-vaccin

Weet mijn medisch specialist welk vaccin ik krijg aangeboden?

Nee, uw medisch specialist wordt hier niet over geïnformeerd.

Vaccinatieregistratie

Registraties niet altijd goed geregistreerd bij RIVM
Het blijkt dat de vaccinaties niet altijd goed geregistreerd zijn bij het RIVM. Hierdoor is het ook niet mogelijk om een QR-code te krijgen in de CoronaCheckApp.

Wanneer u gevaccineerd bent in het Flevoziekenhuis en dit niet goed geregistreerd staat bij het RIVM, kunt u een mail sturen naar mijInfopunt via mijninfopunt@flevoziekenhuis.nl. Graag ontvangen wij de volgende gegevens:

 • geboortenaam;
 • geboortedatum;
 • uw BSN nummer;
 • vaccinatiedatum (of data) die u nog mist.

Zodra uw gegevens opnieuw zijn verwerkt zal mijnInfopunt u hierover informeren.

Aangegeven dat u anoniem wilde blijven, maar van gedachte veranderd? 
Heeft u bij het vaccineren aangegeven dat u anoniem wilde blijven, maar wilt u nu toch graag dat uw gegevens worden doorgegeven aan het RIVM? Bijvoorbeeld omdat u een vaccinatiebewijs (QR-code) wilt aanmaken via de CoronaCheck-app? Dan kunt u zich melden bij mijnInfopunt in de centrale hal. mijnInfopunt is van maandag t/m vrijdag open van 8.30 – 17.00 uur. Let op: neem uw identiteitsbewijs en bewijs van vaccinatie mee. 

U kunt ook een mail sturen naar mijninfopunt@flevoziekenhuis.nl. Graag ontvangen wij dan de volgende gegevens:

 • geboortenaam;
 • geboortedatum;
 • uw BSN nummer;
 • vaccinatiedatum (of data) die u nog mist.

Zodra uw gegevens opnieuw zijn verwerkt zal mijnInfopunt u hierover informeren.

Gele boekje

Vanaf dinsdag 15 juni kunnen patiënten die in het Flevoziekenhuis zijn gevaccineerd een stempel laten zetten in het gele vaccinatieboekje van de GGD.

Dit kan bij mijnInfopunt, in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. mijnInfopunt is van maandag t/m vrijdag open van 8.30 – 17.00 uur. Het is belangrijk om het bewijs van vaccinatie mee te nemen naar mijnInfopunt. Let op: zonder vaccinatiebewijs kan er geen stempel in het gele boekje worden gezet.

Maatregelen vanwege het coronavirus

Verzekerdenpunt gesloten, dienstverlening verandert niet

Het Verzekerdenpunt in de centrale hal is gesloten, maar de dienstverlening verandert niet.
Telefonisch contact:
- bij vragen over de hoogte van de zorgkosten kunt u bellen naar telefoonnummer: 036 868 9773
- bij vragen over betalingen kunt u bellen naar telefoonnummer: 036 868 8603
Heeft u vragen over zorgkosten of over uw persoonlijke (medische gegevens), dan kunt u het beste het formulier voor vragen over zorgkosten invullen.

Restaurant Vermaat open

Restaurant Vermaat - naast de hoofdingang in de centrale hal - is open. Op maandag t/m vrijdag is het restaurant open van 7.30 tot 17.00 uur. In het weekend van 11.30 - 17.00 uur. 

Vermaat heeft extra maatregelen genomen om de veiligheid van patiënten, bezoekers én medewerkers te waarborgen. Wij verzoeken u de instructies ter plekke te volgen.

Bijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten zijn vanwege de coronacrisis geannuleerd of worden online aangeboden. Voor bijeenkomsten die weer in het ziekenhuis plaatsvinden, volgen wij de RIVM-richtlijnen: aanmelding vooraf, uitvraag naar klachten en 1,5 meter afstand. Kijk in de Agenda voor actuele informatie.

Landelijke informatie over corona 

 • Informatie over het coronavirus vind u op de website van het RIVM: www.rivm.nl
 • U kunt bellen met het landelijke publieksinformatienummer: 0800-1351
 • Scholen, bedrijven en andere organisaties kunnen met vragen terecht bij de speciale website: www.rijksoverheid.nl/corona
 • Het algemene nummer van GGD Flevoland is beschikbaar voor specifieke vragen rondom gezondheid: 088-0029910.

Informatie voor oncologiepatienten 

Het coronavirus breidt zich verder uit over Nederland. Als een patiënt met kanker het virus krijgt, kan de patiënt zieker worden dan een gezond persoon. Wij doen er alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. Lees hier de informatiebrief voor oncologiepatiënten.

Informatie over het coronavirus voor zwangeren 

Alle verloskundigen uit Almere en Lelystad en de gynaecologen van het Flevoziekenhuis werken nauw samen om te garanderen dat we gezamenlijk goed kunnen blijven zorgen voor jou en je baby. Op de website van Preall staan vragen en antwoorden over het coronavirus. 

Centrum voor Levensvragen Flevoland

Zit u thuis en heeft u of uw dierbare behoefte aan een persoonlijk en diepgaand gesprek over uw leven of situatie? 
U kunt hier de geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen.

Informatie voor patiënten over onderzoek coronavirus

Het Flevoziekenhuis is gevraagd mee te doen aan onderzoek naar de behandeling van het coronavirus. Wat dit betekent voor patiënten die in het Flevoziekenhuis zijn opgenomen met het coronavirus of met coronaverschijnselen kunt u lezen op de volgende pagina: informatie voor patiënten over onderzoek coronavirus

Impressie van het Flevoziekenhuis in tijden van corona

In het Flevoziekenhuis werken veel collega’s elke dag heel hard om onze patiënten de beste zorg te geven. Van de medewerkers schoonmaak tot de voorzitter van de raad van bestuur, de infectioloog tot de IC-verpleegkundige en van de SEH-arts tot de crisiscoördinator. Dit onderstaande filmpje geeft een mooie impressie van het ziekenhuis in tijden van corona.