30 juni 2020 Bestuursverslag en jaarrekening 2019 online

Het Flevoziekenhuis heeft het bestuursverslag en de jaarrekening over 2019 gepubliceerd op de website. Door de coronacrisis komt de publicatie iets later dan normaal. In het bestuursverslag valt  o.a. te lezen dat het Flevoziekenhuis in 2019 meer patiënten heeft gezien dan het jaar daarvoor. Op de SEH werden ruim 10% meer patiënten behandeld en het aantal bevallingen steeg met 23%. De kwaliteit van de zorg bleef op orde en de patiënttevredenheid bleef op een hoog niveau. Aandachtspunt is het relatief hoge ziekteverzuim. Het Flevoziekenhuis heeft 2019 afgesloten met een positief resultaat van 2,9 miljoen euro. U vindt het bestuursverslag en de jaarrekening onder publicaties.