13 september 2021 Chemotherapie thuis

Sinds kort biedt het Flevoziekenhuis chemotherapie thuis aan. Door de zorg thuis te leveren voelen patiënten zich minder ziek en worden reistijd en druk op mantelzorg beperkt. Patiënten die makkelijk geprikt kunnen worden en goed reageren op de eerste toediening in het ziekenhuis kunnen met monotherapie Bortezomib en Trastuzumab thuis bediend worden. De middelen worden in de toekomst uitgebreid. Beoordeling of een patiënt in aanmerking komt voor deze zorg vindt in het ziekenhuis plaats na de eerste toediening.