21 november 2022 Cliëntenraad Flevoziekenhuis zoekt leden panel

De cliëntenraad van het Flevoziekenhuis werft nieuwe leden voor haar panel. Door van patiënten en hun naasten te horen hoe zij het Flevoziekenhuis ervaren kan de cliëntenraad zich een beeld vormen van wat er onder patiënten leeft. Voor het Flevoziekenhuis is de cliëntenraad een belangrijke gesprekspartner. 

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur. Arthur Storm, voorzitter van de cliëntenraad: “De cliëntenraad is voor het Flevoziekenhuis de ‘stem’ van de patiënten en hun naasten. De acht leden van de cliëntenraad kunnen natuurlijk nooit de hele patiëntengroep vertegenwoordigen. Daarom hebben we sinds een jaar een panel.”

Waarover denken de panelleden mee?
De panelleden delen via vragenlijsten hun ervaringen. Bijvoorbeeld over parkeren bij het Flevoziekenhuis. Vincent van Wulfen, vicevoorzitter van de cliëntenraad: “Deze ervaringen zijn door de raad van bestuur meegenomen in de gesprekken met de gemeente over het parkeerbeleid. We hebben de panelleden ook gevraagd over hoe zij de communicatie in het ziekenhuis ervaren. Dat is een breed onderwerp. Een van de bevindingen was dat de meeste mensen informatie van de arts liever digitaal ontvangen dan op papier. Dat is waardevolle informatie die we delen met de afdeling Communicatie."

Onze ervaring telt! 
Helpt u samen met de cliëntenraad om de zorg nog beter af te stemmen op de behoefte van de patiënten? Voor het panel zoekt de cliëntenraad patiënten of hun naasten die zorg krijgen van het Flevoziekenhuis. Doe mee en deel uw ervaring: meld u aan via www.flevoziekenhuis.nl/panel.