9 april 2020 Flevoziekenhuis heeft met vrijwel alle verzekeraars contractafspraken voor 2020

Het Flevoziekenhuis is met alle grote zorgverzekeraars tot overeenstemming gekomen over de contractafspraken voor 2020. De enige verzekeraars waarmee hierover nog gesprekken worden gevoerd zijn DSW en inkoopcombinatie Caresq. Wij verwachten ook met deze partijen tot een definitief akkoord te komen, zodat u ongeacht uw zorgverzekering altijd terecht kunt bij het Flevoziekenhuis.

Het Flevoziekenhuis is ook in 2020 voor alle budgetpolissen geselecteerd. 

Voor meer informatie over uw zorgverzekering kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Als er voor u al een behandeling/operatie gepland staat of te verwachten is, kunt u bij het Verzekerdenpunt langsgaan of contact opnemen met de afdeling Zorgadministratie, via telefoonnummer: (036) 868 88 96. Zij kunnen u informeren over de te verwachten kosten. Wat dit voor uw eigen risico betekent kunt u navragen bij uw eigen verzekeraar.

Het Flevoziekenhuis heeft een contract met de volgende zorgverzekeraars (inclusief de bijbehorende labels en volmachten):