13 augustus 2020 Flevoziekenhuis heeft met alle verzekeraars contractafspraken voor 2020

Het Flevoziekenhuis is met alle zorgverzekeraars tot overeenstemming gekomen over de contractafspraken voor 2020. U kunt dus ongeacht uw basisverzekering terecht bij het Flevoziekenhuis. Voor aanvullend verzekerde zorg is het belangrijk dat u zelf vooraf uw polis raadpleegt.

Het Flevoziekenhuis is ook in 2020 voor alle budgetpolissen geselecteerd. 

Voor meer informatie over uw zorgverzekering kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Als er voor u al een behandeling/operatie gepland staat of te verwachten is, kunt u contact opnemen met het Verzekerdenpunt of contact opnemen met de afdeling Zorgadministratie, via telefoonnummer: (036) 868 88 96. Zij kunnen u informeren over de te verwachten kosten. Wat dit voor uw eigen risico betekent kunt u navragen bij uw eigen verzekeraar.

Het Flevoziekenhuis heeft een contract met de volgende zorgverzekeraars (inclusief de bijbehorende labels en volmachten):