28 januari 2020 EH-Bak voor Eerste Hulp Bij Angstige Kinderen

Vrijdag 24 januari overhandigden de medisch pedagogisch zorgverleners van het Flevoziekenhuis een EH-BAK aan de afdeling Spoedeisende hulp (SEH), het Laboratorium bloedafname en de Gipskamer. EH-BAK is de afkorting van Eerste Hulp Bij Angstige Kinderen. In de EH-BAK zitten verschillende materialen die gebruikt kunnen worden om kinderen en jongeren af te leiden tijdens een onderzoek of medische handeling. 

Psychische klachten

Nog steeds houden 3 op de 10 kinderen psychische klachten over aan hun bezoek aan een ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je kinderen afleidt in het ziekenhuis, zij minder pijn, stress en angst ervaren. Lieke Verhagen-Pijpers, medisch pedagogisch zorgverlener van de afdeling Kindergeneeskunde, bedacht daarom de EH-BAK. Daarmee wil zij in het Flevoziekenhuis meer aandacht besteden aan dit onderwerp en vooral zorgverleners handvatten geven om angst en pijn bij kinderen aan te pakken.

Afleiding

Om kinderen af te leiden zit in de EH-BAK bijvoorbeeld een tablet met daarop spelletjes, een boek waar muziek uit komt of een bellenblazer voor de hele jonge kinderen. 
In 2020 worden medewerkers van het ziekenhuis bovendien geschoold in het verminderen van pijn, stress en angst bij kinderen en jongeren in de ziekenhuiszorg.

Prijs

Het EH-BAK project won eind vorig jaar de Cliëntenjaarprijs 2019 van het Flevoziekenhuis. De prijs - een geldbedrag en een beeldje – heeft ervoor gezorgd dat de EH-BAK daadwerkelijk gerealiseerd is voor drie afdelingen in het ziekenhuis en dat de scholing georganiseerd kan worden.
De Cliëntenjaarprijs wordt om het jaar uitgereikt door de cliëntenraad aan een project of een idee dat de zorg aan patiënten in het Flevoziekenhuis verbetert.