27 november 2020 Flevoziekenhuis herdenkt online

Vanuit het Flevoziekenhuis staan we stil bij iedereen die het afgelopen jaar is overleden of wiens leven ingrijpend is veranderd door corona, een andere ziekte of beperking. Vanwege corona is het herinneringsmoment dit jaar online te zien. Het ziekenhuis heeft ook een online herinneringsplek geopend.

Online herinneringsmoment
De geestelijk verzorgers begeleiden het herinneringsmoment. Zij noemen de namen van overleden dierbaren. Er wordt een gedicht voorgedragen en de pianist begeleidt het geheel met muziek. Leden van de cliëntenraad, de ondernemingsraad en medewerkers van het ziekenhuis leggen bloemen bij de herdenkboom. Deze herdenkboom is speciaal voor deze gelegenheid geplant. 

Online herinneringsplek
In deze coronaperiode is het vanwege de maatregelen niet altijd mogelijk om naar het ziekenhuis te komen. Daarom heeft het Flevoziekenhuis een online herinneringsplek  ingericht. U kunt op deze online herinneringsplek stilstaan bij een geliefd persoon, iemand een hart onder de riem steken, aandacht hebben voor wat of wie u lief is, een kaarsje aansteken, muziek delen, of een bericht en foto’s plaatsen. De online herinneringsplek is onderdeel van het landelijk initiatief ‘Aandacht voor elkaar’.