9 december 2019 Flevoziekenhuis ontvangt ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ keurmerk

Op 4 december heeft het Flevoziekenhuis het NOV-keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ ontvangen uit handen van wethouder Roelie Bosch (midden op de foto). Het Flevoziekenhuis is de eerste organisatie in Almere die dit keurmerk ontvangt voor haar beleid op het gebied van vrijwillige inzet.

Goed geregeld 
De externe beoordelaar van het NOV roemt de vrijwillige inzet van het Flevoziekenhuis. Ze zegt: "Er is veel op papier gezet en degelijk beschreven. En, zo blijkt, wat op papier staat wordt ook in de praktijk nageleefd. Er is goed vrijwilligersbeleid, er zijn regelingen voor vrijwilligers, vrijwilligers worden goed ingewerkt, begeleid én gewaardeerd. Met plezier ken ik dit keurmerk toe aan het Flevoziekenhuis."

160 vrijwilligers 
Het Flevoziekenhuis werkt met 160 vrijwilligers die worden begeleid door vrijwilligerscoördinator Pien van Bueren. De vrijwilligers oefenen allerlei functies uit: gastvrouw/gastheer bij de entree én bij de Spoedeisende hulp, ouderen bezoeken, bloemen en fruit bezorgen, afdelingssecretaresses ondersteunen, patiëntenvervoer ondersteunen, vrijwilligers bij mijnInfopunt. Ook de pianisten in de centrale hal en handenmasseurs zijn vrijwilligers. Het Flevoziekenhuis is in het traject van de aanvraag van het keurmerk goed begeleid door de adviseurs van het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet van de VMCA.
 
Het keurmerk wordt afgegeven door het NOV: de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, de belangenvereniging van vrijwilligersorganisaties in Nederland. Het keurmerk wil zeggen dat een organisatie kwalitatief goed vrijwilligersbeleid heeft én dat het in de praktijk goed wordt uitgevoerd.
 
De aanvraag voor het keurmerk is een proces waarbij vrijwilligers betrokken zijn: zíj beoordelen in eerste instantie of dingen goed geregeld zijn voor hun vrijwilligerswerk; vervolgens kijkt een externe beoordelaar er naar.
 
Pien van Bueren (links op de foto) nam het certificaat samen met Anneke Rondeel (rechts op de foto), medewerker mijnInfopunt in ontvangst. “We zijn altijd heel druk bezig om het voor onze vrijwilligers zo goed mogelijk te regelen. Zodat ze optimaal tot hun recht kunnen komen. Dit certificaat is een hele mooie bevestiging dat we het inderdaad ook goed geregeld hebben. Dat is goed nieuws voor patiënten en onze vrijwilligers. Het helpt ons ook bij het behoud en de werving van nieuwe vrijwilligers”.