12 november 2018 Flevoziekenhuis neemt twee nieuwe geavanceerde CT-scanners in gebruik

Het Flevoziekenhuis heeft op 8 november op feestelijke wijze twee nieuwe, geavanceerde Philips CT-scanners met Ambient Experience in gebruik genomen. “Met name de 256 slice CT-scanner is een zeer geavanceerd apparaat. Hiermee beschikt het Flevoziekenhuis over de laatste techniek en lopen we voorop in de regio. Dat is goed nieuws voor onze patiënten en huisartsen en daar gaat het om. De toegangstijd is nu heel kort. Patiënten kunnen vrijwel direct bij ons terecht voor een onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in een voor de patiënt en medewerker prettige ruimte met rustgevend licht. In alle opzichten een sprong vooruit”, zegt Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis.

Anita Arts, voorzitter raad van bestuur Flevoziekenhuis en Victor Groothengel,
general manager van Philips Health Systems Benelux, nemen de CT256, feestelijk in gebruik.

Geavanceerde apparatuur

De nieuwe, hoogkwalitatieve CT-scanners zorgen voor zeer accuraat beeld, tegen een lagere dosis straling. Het Flevoziekenhuis kan daardoor meer patiënten sneller helpen. De onderzoeken zijn bovendien minder belastend, omdat er minder contrastvloeistof en bètablokkers gebruikt hoeven te worden.

Nieuwe typen onderzoek

De nieuwe CT-scanners maken voor het Flevoziekenhuis nieuwe typen onderzoek mogelijk. Op 29 oktober heeft het eerste CT Cardiac onderzoek plaatsgevonden in het Flevoziekenhuis. Dit is een moderne techniek om het hart te onderzoeken en vernauwingen van de kransslagaders op te sporen. Dit onderzoek vervangt voor een deel de hartkatheterisatie, waarbij een dun slangetje via de bloedvaten wordt ingebracht. CT Cardiac is minder risicovol voor patiënten, minder belastend en gaat sneller. Bovendien kan een grotere groep patiënten nu in het Flevoziekenhuis behandeld worden, waar eerder werd doorverwezen naar het Amsterdam UMC.

Healing environment

Tijdens het onderzoek verblijft de patiënt in een ruimte met Philips Ambient Experience, een combinatie van rustgevend licht, beeld en muziek waarbij de patiënt desgewenst zelf kan kiezen. Dit draagt bij aan stressreductie en een soepel en snel verloop van het onderzoek. Zo creëert het Flevoziekenhuis samen met Philips een “healing environment” voor patiënten.

Verbouwing

Het Flevoziekenhuis heeft geïnvesteerd in twee nieuwe CT scanners, ter vervanging van één bestaand exemplaar. De eerste nieuwe CT-scanner (CT 64) is eind vorig jaar in gebruik genomen, de tweede (CT256) volgde begin dit jaar. Na een intensieve verbouwing hebben alle ruimtes nu hun definitieve inrichting gekregen en wordt bij beide scanners een ‘healing environment’ aangeboden.

Groter investeringsprogramma

De aanschaf van de twee CT-scanners is onderdeel van een groter investeringsprogramma in apparatuur, Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en het operatiekamercomplex. Het Flevoziekenhuis investeert verder in een tweede MRI-scanner. Naast de bestaande 1,5 Tesla wordt binnenkort een tweede 3 Tesla MRI scanner (eveneens van Philips) geleverd. Momenteel vindt de nieuwbouw plaats van vier nieuwe operatiekamers en een MRI-centrum. Daarnaast worden bestaande ruimtes verbouwd en verbeterd. Dit is nodig om in te spelen op de zorgvraag van patiënten en de nieuwste eisen op het gebied van patiëntveiligheid, hygiëne en (medische) techniek. Het MRI centrum en het nieuwe OK complex worden medio 2019 opgeleverd.

Radiologie

Op de afdeling Radiologie worden met zogenaamde beeldvormende technieken onderzoeken verricht en diagnoses gesteld. Met behulp van verschillende soorten apparatuur worden weefsels en organen van het lichaam zichtbaar gemaakt. Deze foto’s zijn voor artsen een onmisbaar hulpmiddel voor het vaststellen van afwijkingen of screenen van aandoeningen. Radiologie krijgt binnen de gezondheidszorg dan ook een steeds belangrijkere rol. Radiologie maakt gebruik van röntgen straling (röntgenfoto’s en CT scan), geluidsgolven (echografie) of magnetische velden en radiogolven (MRI-scan). Jaarlijks vinden in het Flevoziekenhuis ca 110 duizend onderzoeken plaats.

Meer informatie

Zie voor meer informatie het filmpje over de nieuwe CT-scanners in het Flevoziekenhuis.