8 september 2021 Geheugencentrum 13 september van start

Vanaf 13 september kunnen huisartsen mensen met geheugenproblemen of verdenking van dementie via ZorgDomein naar Geheugencentrum Almere verwijzen. Het gaat om die gevallen waarin de huisarts problemen ondervindt bij het diagnosticeren of wanneer meer onderzoek nodig is. Huisartsen krijgen zo één duidelijk verwijspunt bij geheugenproblematiek. Patiënten weten eerder waar ze aan toe zijn, omdat eerst goed wordt onderzocht welke arts het beste past bij de situatie van de patiënt. Het Geheugencentrum is een samenwerking van Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en GGz Centraal.

Triage

De specialist ouderengeneeskunde en de psycholoog doen de triage op basis van vastgestelde criteria. Andere belangrijke spelers zijn de casemanager dementie, de internist ouderengeneeskunde, de neuroloog en de psychiater. Iedere zorgverlener werkt in principe vanuit zijn eigen locatie, wel doen de psychologen van Zorggroep Almere enkele neuropsychologisch onderzoeken (NPO's) in het ziekenhuis. Ook een MDO maakt deel uit van het diagnosetraject. 

Meer informatie

Huisartsen, casemanagers, medisch managers (en anderen) ontvangen per e-mail uitgebreide informatie over het Geheugencentrum: over het zorgpad, over de plek in ZorgDomein waar huisartsen het Geheugencentrum kunnen vinden, over het vernieuwde dementieprotocol (KIZZ/IZA) en het patiënteninformatieblad (ZorgDomein, Inforium). Daarnaast staat het Geheugencentrum op 7 september op de agenda van het medisch managers-overleg en het casemanagers-overleg. Patiënten en anderen kunnen informatie over het Geheugencentrum vinden op www.geheugencentrumalmere.nl 

Voor vragen over het Geheugencentrum Almere: Anneke Pahlplatz, kaderarts ouderen, via apahlplatz@zorggroep-almere.nl