14 april 2022 Nieuwe editie van huis-aan-huisblad ‘Thuis’

De nieuwe editie van Thuis, het huis-aan-huisblad van het Flevoziekenhuis, is verschenen. Met dit keer ruim aandacht voor het uitgebreide obesitasprogramma van ons bariatrieteam. KNO-arts Brechtje de Beer en logopedist Ilona Treuren vertellen over hun unieke samenwerking bij de diagnostiek en behandeling van stemproblemen. En wat is de rol van een ziekenhuis bij vermoeden van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling? Aandachtsfunctionaris Marieke Schiffers legt uit. Nefroloog Arnold Boonstra en dialyseverpleegkundige Simone van der Kruis vertellen over de voordelen van de nieuwe dialyselocaties in Lelystad, dicht bij huis. En verder aandacht voor de succesvolle start van  bloedprikken op afspraak. In deze editie ook een uitgebreid interview met fysiotherapeut Michiel Nagel over zijn vak. 

'Thuis' is het huis-aan-huisblad van het Flevoziekenhuis en verschijnt driemaal per jaar in Almere, Lelystad, Zeewolde en het noordelijke deel van 't Gooi. De krant wordt huis-aan-huis verspreid via het advertentiepakket.