12 oktober 2020 Oprichting Artrosenetwerk

Momenteel komen er patiënten op het spreekuur bij de orthopeden met artroseklachten aan heup of knie. Voordat een patiënt operatief wordt behandeld voor artrose moet eerst een zo optimaal mogelijke conservatieve behandeling plaatsvinden. Het is nu onduidelijk of patiënten de juiste fysiotherapeutische zorg wordt geboden. Zorggroep Almere en het Flevoziekenhuis zijn daarom bezig met het oprichten van een Artrosenetwerk. 

Fsyiotherapeuten die evidence based fysiotherapeutische zorg voor heup- en knieartrose verlenen kunnen zich hierbij aansluiten. Na het doorlopen van de conservatieve behandeling kan beter worden ingeschat of operatieve behandeling noodzakelijk is. Het doel is dat een patiënt met de genoemde klachten eerst de juiste fysiotherapeutische zorg heeft gehad, voordat hij/zij zich meldt op het spreekuur van de orthopeed voor verdere interventie.