9 februari 2021 Orthopedie-ingrepen nog steeds mogelijk

Het Flevoziekenhuis biedt binnen ROAZ-verband uiteraard alle noodzakelijke COVID-zorg. Dat heeft onvermijdelijk invloed op de planbare zorg. De wachttijd voor orthopedische ingrepen is iets langer dan gebruikelijk, maar patiënten kunnen nog steeds binnen een acceptabele termijn geopereerd worden. De vakgroep Orthopedie onderhoudt nauw contact met patiënten op de wachtlijst via een fysiek of telefonisch consult of beeldbellen. De orthopedisch chirurgen doen er alles aan om de orthopedische zorg, conservatief en operatief, acuut en chronisch, op peil te houden. Er zijn geen wachttijden voor een eerste polikliniekbezoek of controleafspraak.