22 april 2022 Poli Kinderchirurgie met AUMC van start

Op 14 april is de polikliniek Kinderchirurgie in het Flevoziekenhuis gestart. Dit spreekuur vindt één keer per maand plaats en wordt door een perifeer kinderchirurg (Anne Ottenhof en/of Gwen Diepenhorst) gezamenlijk met een kinderchirurg uit het Amsterdam UMC verzorgd. Alle verwijzingen via huisartsen zijn hiervoor welkom. Gekoppeld aan dit spreekuur vindt eens per maand een gezamenlijk operatieprogramma plaats. De afdelingen Chirurgie, Kindergeneeskunde en Anesthesiologie van het Flevoziekenhuis hebben hiertoe hun expertise gebundeld. Op deze manier bieden wij niet-academische kinderchirurgie dicht bij huis en intensiveren we de prettige samenwerking met de kinderchirurgen van het Amsterdam UMC.