8 september 2020 Saskia Schurman en Jan van den Heuvel treden toe tot cliëntenraad

Per 1 september zijn twee nieuwe leden gestart bij de cliëntenraad: Saskia Schurman en Jan van den Heuvel. Met de komst van deze nieuwe leden is de cliëntenraad weer op volle sterkte.  

Saskia werkt als zelfstandig ondernemer in het sociaal domein, voornamelijk in de provincie Flevoland. Zij adviseert vanuit ‘mensperspectief’ overheden, (in)formele zorg, organisaties en maatschappelijke instellingen in de Zorg en Welzijn sector, met GGz (Geestelijke Gezondheidszorg) als aandachtsgebied. “Als lid van de CR van het Flevoziekenhuis kan ik vanuit dit perspectief bijdragen aan het versterken van het contact met de achterban, en de verbinding met de cliëntenraad verduurzamen. Samen met de collega raadsleden maak ik graag de vertaalslag van praktijk naar beleid, zodat we ook daadwerkelijk de juiste inzet kunnen waarborgen.”

Jan is, na een dienstverband van 36 jaar als productie coördinator bij een landelijke uitgeverij, thans “In between jobs” en daardoor o.a. als vrijwilliger op de afdeling SEH aan ons ziekenhuis verbonden geraakt. Gedurende de tijd dat er geen werkzaamheden voor vrijwilligers op deze afdeling mogelijk zijn, ondersteunt Jan de Gastvrouwen/-heren en onderhoudt hij op deze wijze zijn verbinding met het ziekenhuis. “Ik heb als doel om de ogen en oren te mogen zijn voor patiëntbeleving en -ervaringen, en ben er voor de geluiden uit “het veld”. In deze rol heeft hij in zijn vorige baan al ruime ervaringen opgedaan. Hij hoopt daarmee dan ook een zinvolle aanvulling te mogen zijn voor de cliëntenraad. 

Jan van den Heuvel
Saskia Schurman

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de cliëntenraad van het Flevoziekenhuis