20 juni 2021 Problemen met Philips slaapapneu-apparaten

Philips roept slaapapneu- en beademingsapparaten terug vanwege gezondheidsrisico's. We begrijpen dat dit vragen bij u oproept. Op deze pagina houden we u graag op de hoogte van de meest actuele informatie en wat dit voor u betekent. Zodra er meer bekend is, passen we de informatie aan.

Wat is het probleem met de apparatuur?

Philips heeft een veiligheidsmelding verzonden over slaapapneu- en beademingsapparaten vanwege gezondheidsrisico's. Het gaat om verschillende CPAP-apparaten, waarbij de Dreamstation 1 de meest gebruikte is. Er is een kleine kans dat het geluidsisolerende schuim in deze apparaten kan afbrokkelen en kleine deeltjes via de slang en masker ingeademd worden. Lees het persbericht van Philips.

Om welke apparaten gaat het?

Voor patiënten van het Flevoziekenhuis gaat het om de volgende apparaten:

Advies aan patiënten met slaapapneu: stop niet zomaar met uw behandeling

Helaas zijn wij ook overvallen door de berichten vanuit Philips over de CPAP apparaten. Op basis van het laatste nieuws vanuit Philips is het op dit moment niet duidelijk wat de risico’s precies zijn als u het apparaat blijft gebruiken. Er is op dit moment ook nog geen oplossing voor uw apparaat. U kunt het niet direct laten repareren of vervangen.

Wel weten we dat het stoppen van de behandeling ook gevolgen kan hebben. Als u stopt met uw behandeling kunt u meer last krijgen van de klachten van uw slaapapneu. Ook kunnen er risico’s ontstaan omdat de slaapapneu niet wordt behandeld. Dit geldt zeker voor patiënten met een zeer ernstig slaapapneu of met bijkomende ziekten.

Bekijk daarom goed of het in uw situatie beter is om de behandeling met uw apparaat door te zetten of tijdelijk te stoppen met het gebruik.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie?

Bent u patiënt bij het Flevoziekenhuis en heeft u vragen over wat dit voor u betekent? U kunt hiervoor een e-mail sturen naar Dreamstation@flevoziekenhuis.nl. Vermeld in de mail duidelijk uw naam en geboortedatum. Wij zullen uw e-mail zo spoedig mogelijk beantwoorden.

De longartsen en longconsulenten van het Flevoziekenhuis kijken samen met u naar uw situatie. U kunt samen met uw arts bepalen wat voor u het beste is: of het voordeel van het voortzetten van therapie met uw apparaat zwaarder weegt dan de risico’s die Philips benoemt. Wij volgen hierin het advies van de Beroepsvereniging van Longartsen (NVALT).

Advies aan patiënten van het Centrum voor Thuisbeademing

Patiënten die echt afhankelijk zijn van het apparaat en onder behandeling zijn van het Centrum voor Thuisbeademing raden wij aan contact op te nemen met hun eigen behandelaar of met het Centrum voor Thuisbeademing. Wij raden u aan niet zomaar te stoppen met de therapie.

Welke oplossing komt er voor deze CPAP apparaten? Worden de producten vervangen?

Uw leverancier weet of u een betrokken CPAP apparaat in gebruik heeft. Op dit moment werkt Philips samen met de leveranciers aan een plan om alle apparaten te repareren of vervangen. Zodra het plan van aanpak duidelijk is zal uw leverancier u daarvan op de hoogte brengen. Zij zorgen er samen met Philips voor dat uw apparaat zo snel als mogelijk wordt gerepareerd of vervangen. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. U hoeft uw apparaat niet te registreren op een website. U hoeft zich ook niet te melden bij de longartsen.

De longartsen houden intensief contact met de leveranciers van de CPAP apparatuur. Voor de meeste patiënten van het Flevoziekenhuis zijn dat Total Care of Mediq Tefa.

Wanneer informeren wij u verder?

Helaas hebben wij nog geen antwoord op al uw vragen. Houd daarom onze website in de gaten voor de meest recente informatie over deze waarschuwingsmelding van Philips. Als wij meer informatie ontvangen die tot andere inzichten leidt, dan zullen wij u daarover informeren op onze website. Uw leverancier informeert u daarnaast ook via e-mails of brieven zodra er nieuwe informatie bekend. Hier vindt u het laatste bericht van Totalcare en Mediq.

Meer informatie?