8 december 2020 Team Ondersteuning bij Palliatieve Zorg (TOPZ)

De afgelopen periode heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om te spreken over ondersteunende - en palliatieve zorg. Wat wil een patiënt aan zorg? Nu en in de toekomst?  Wat draagt  bij aan de kwaliteit van leven? Wel of geen ziekenhuisopname? Moet alles wat kan?

Als deze vragen spelen bij uw patiënt of als de gezondheid van uw patiënt snel achteruitgaat, kunt u uw patiënt doorverwijzen naar Team Ondersteuning bij Palliatieve Zorg (TOPZ). Zij bieden poliklinische palliatieve zorg in het Flevoziekenhuis.

Redenen om TOPZ in te schakelen

 • Pijn en pijnbehandeling bij een ongeneeslijke aandoening
 • Symptoommanagement op alle domeinen
 • Problematiek op psychosociaal en spiritueel/existentieel vlak
 • Ondersteuning bij in kaart brengen van behandelwensen en besluitvorming
 • Verschuiving van doel van behandeling van curatief naar palliatief traject of van ziektegericht naar symptoomgericht traject.
 • Moeilijke thema’s o.a. communicatie bij slecht nieuws of bij behandeldilemma’s
 • Voorlichting over o.a. scenario denken, zorg voor naasten, palliatieve sedatie, euthanasieprocedures, nazorg
 • De patiënt of naasten vragen zelf om ondersteunende en palliatieve zorg
 • Onduidelijkheid over regiefunctie van patiënt, naasten of professionals
 • Ondersteuning bij behoud professionaliteit hulpverleners
 • Scholing

Indicatoren die wijzen op achteruitgaande gezondheid

 • Achteruitgaande functionele status met beperkt herstelvermogen (overdag ≥ 50% immobiel in bed/stoel)
 • Afhankelijkheid van anderen voor meeste zorgbehoeften
 • 2 of meer ongeplande ziekenhuisopnames in afgelopen 6 maanden
 • Gewichtsverlies (5-10%) in laatste 3-6 maanden
 • Persisterende symptoomlast ondanks optimale behandeling

Doorverwijzen voor consult

U kunt een patiënt doorverwijzen voor poliklinische palliatieve zorg in het Flevoziekenhuis. Dit kan via ZorgDomein, onder de poli Longziekten. Geef in de verwijzing aan dat er een afspraak ingepland moet worden met TOPZ. De patiënt wordt dan uitgenodigd voor een poliklinisch consult.

Bij spoed kan telefonisch contact worden opgenomen met TOPZ via 036 868 9706.

Bereikbaarheid

TOPZ is laagdrempelig bereikbaar, van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.30 uur.