17 mei 2021 Terugblik 'Dokteren in tijden van corona'

Op 30 maart 2021 en 1 april 2021 vonden er digitale werkconferenties plaats waar artsen uit de regio Flevoland/Zwolle met elkaar van gedachten wisselden over de ervaringen die opgedaan zijn in de coronacrisis. Collegae bespraken met elkaar welke lessen zij uit de crisis trekken en welke aanbevelingen op het gebied van medische zorg en samenwerking er zijn.

Jaarlijks worden dit soort regionale conferenties georganiseerd door de beweging Optimale Zorg – Dappere Dokters. Zij bestaat uit huisartsen, medisch specialisten en specialisten ouderengeneeskunde. Deze conferentie werd mede georganiseerd door het KNMG District Flevoland Zwolle en gesponsord door de ReHa, de HKAA (Huisartsenkring Amsterdam-Almere), en de Vereniging Medische Staf Flevoziekenhuis. En ondersteund door SCEM (nascholingsprogramma’s).

Op 30 maart namen 33 mensen deel aan de werkconferentie. Van de geregistreerde deelnemers is 12 huisarts, 16 medisch specialist, 2 jeugdarts, 3 arts M&G, 1 bedrijfsarts en 6 personen werkzaam in overige specialismen/overige functies. Op 1 april hebben 29 deelnemers de werkconferentie bijgewoond. Van de geregistreerde deelnemers zijn er 11 huisarts, 11 zijn werkzaam in medische specialismen, 8 personen werkzaam in overige specialismen (zoals M&G, verslavingszorg, GGZ, onderzoeker, n.p., etc.).

De volgende thema’s werden besproken:

 1. Inhoud van werken, professionele nabijheid: meer tijd per consult, waar kwamen patiënten vroeger mee waar ze nu niet meer mee komen, nooit meer handen geven, beschermingsmiddelen, hygiëne, zorg thuis, (beeld)bellen, kwetsbare patiënten, wensen van patiënten in beeld brengen, digitaal meekijkconsult (teleconsult) via ZorgDomein, afschalen en uitstellen van reguliere zorg
 2. Organisatie van de dagelijkse praktijk: saamhorigheid, urgentie en dokters ‘in the lead’
 3. Samenwerken, coördinatie en regie in de regio: wat ging er goed en wat moet er beter?

De volgende aanbevelingen werden, onder meer, geformuleerd:

 • Denk in alles wat volgt ook aan uitgestelde zorg, dat daar aandacht voor komt, nu en in komende jaren
 • Houd dialoog gaande tussen verschillende disciplines en 1e en 2e lijn. Maandelijks online meeting om professionele dialoog aan te gaan en met elkaar over meerdere onderwerpen te kunnen discussiëren, zodat men meer kan verenigen
 • Digitale webinars, vergaderingen en consulten vasthouden. Opleidingsstructuren en laagdrempelig bij dingen aanwezig zijn
 • Zorg die verdampt is, die wellicht niet nodig was. Om daarover na te denken. Meer tijd betekent wellicht ook meer kwaliteit. Eigen drukte aan het organiseren, zelf in doorgeslagen
 • Dat de dood weer salonfähig moet worden
 • Hygiënemaatregelen vasthouden, minder influenza, hoe sociale hygiëne in de gaten houden? Wellicht à la diploma sociale hygiëne: dat ondernemer zich moet bekommeren om gezondheid van klanten
 • Ophouden met onderscheid COVID/niet-COVID zorg: is iemand die zorg nodig heeft en hoe organiseer je dat?
 • Wekelijks overleg met poortartsen, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Geïnteresseerd in het volledige verslag van de bijeenkomsten? Mail dan naar stafbestuur@flevoziekenhuis.nl.