12 oktober 2020 Transmuraal Incident Melden (TIM)

Sinds september kunnen zorgverleners van Zorggroep Almere en het Flevoziekenhuis transmuraal incident melden. Dit geldt voor medisch specialisten, physician assistants, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen van het ziekenhuis en voor huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners van de Zorggroep.

Een transmuraal incident is een zorgincident dat niet binnen de eigen organisatie of praktijk plaatsvond en waarbij de zorg niet is gegaan zoals bedoeld.

Waarom transmuraal incident melden?

Zorggroep Almere en het Flevoziekenhuis werken steeds intensiever samen aan een zo optimaal mogelijke behandeling van de patiënt. Samen kunnen we - nog - slimmer worden door continu te leren en te verbeteren. Een belangrijke stap hierin is dat zorgverleners van Zorggroep Almere en het Flevoziekenhuis transmuraal incidenten melden.

Zo krijgen wij gezamenlijk inzicht in wat er niet goed (genoeg) gaat en hoe dit komt. Daarnaast kunnen we gericht actie ondernemen om de zorg- en patiëntoverdracht samen te verbeteren.

Wat gebeurt er met de melding?

De melding wordt – veilig en conform de AVG-richtlijnen - opgeslagen en doorgestuurd naar één van de TIM-coördinatoren: Marianne Lijkendijk (Flevoziekenhuis) en Olga Turgeon (Zorggroep Almere).

De TIM-coördinator haalt indien nodig extra informatie op bij de melder en stuurt de melding door naar de betreffende organisatie, waar deze verder wordt afgehandeld. Verbetermaatregelen die hieruit voortkomen worden teruggekoppeld aan de melder.