2 september 2022 Tweejarenbeleid 2022 – 2024: Zorg met aandacht

‘Zorg met aandacht’, dat is de titel van het tweejarenbeleid van het Flevoziekenhuis dat afgelopen maanden tot stand is gekomen. De raad van bestuur, adviesorganen en collega’s uit huis hebben het plan samen geschreven, in samenspraak ook met onze externe zorgpartners. Marc Seelen en Jeroen van Duren, leden raad van bestuur: “Zorg met aandacht’ geeft woorden aan onze overtuiging dat persoonlijke aandacht net zo belangrijk is als medische aandacht. Dat voelen we ook in onze ontmoetingen met collega’s. Daarom is het de basis van onze missie.” 

“Zorg met aandacht’ geeft woorden aan onze overtuiging dat persoonlijke aandacht net zo belangrijk is als medische aandacht. Dat voelen we ook in onze ontmoetingen met collega’s. Daarom is het de basis van onze missie.” 

In dit plan staan het beleid en de te nemen stappen voor de komende twee jaar. Tegelijkertijd geeft het een doorkijkje naar de toekomst.

Benieuwd naar het Tweejarenbeleid?

Bekijk onze missie, visie en het volledige Tweejarenbeleid.