27 mei 2022 Uitkomsten vragenlijst panel cliëntenraad bekend

De cliëntenraad heeft in februari een eerste vragenlijst uitgezet onder de leden van haar panel. Meer dan 70% van de leden heeft deze eerste algemene vragenlijst ingevuld. Hieronder leest u over de uitkomsten van het onderzoek en wat de cliëntenraad hiermee gaat doen.

Panel geeft het Flevoziekenhuis een 8,1 
Het Flevoziekenhuis krijgt als rapportcijfer van alle deelnemers een ruime voldoende, gemiddeld een 8,1. Dat is fijn! Het Flevoziekenhuis wordt als gastvrij ervaren en vrijwel iedereen voelt zich welkom. De meeste respondenten ervaren dat ze snel geholpen worden in het Flevoziekenhuis.

Wat kan beter? 
Over het parkeerbeleid van de gemeente zijn de meningen erg verdeeld. Punten van aandacht zijn er ook. Zo ervaart niet iedereen het even schoon en zijn de wachttijden bij de afdeling Radiologie en op de Spoedeisende Hulp lang. In de communicatie gaat het op verschillende vlakken niet altijd goed. Tussen zorgverleners onderling, in de overdracht naar de huisarts maar ook naar patiënten. Zij worden niet altijd even goed geïnformeerd of er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met doven of slechthorenden.

Wat vindt men belangrijk?
Als het gaat om onderwerpen die men belangrijk vindt is er een duidelijke top 3:

  • De kwaliteit van zorg
  • Samen met de zorgverlener beslissen over de behandeling
  • Communicatie tussen zorgverleners  

Wat gaat de cliëntenraad met deze uitkomsten doen?
De terugkoppeling die de cliëntenraad heeft ontvangen op het parkeerbeleid van de gemeente is gedeeld met de raad van bestuur. De raad van bestuur neemt dit mee in de besprekingen met de gemeente. Omdat het onderwerp 'communicatie' in de top 3 staat wil de cliëntenraad dit graag verder onderzoeken. Begin juni stuurt de cliëntenraad de vragenlijst over communicatie aan de leden van het panel. 

Wilt u ook meepraten over de zorg en service van het Flevoziekenhuis? Uw stem telt!
Word ook lid van het panel van de clientenraad.