12 oktober 2020 Valpoli van start in Almere Haven

Op 15 september is de de Valpoli in Almere Haven gestart, een samenwerkingsproject van Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere. Bewoners van Almere Haven die vaak vallen of die een groot risico lopen om (opnieuw) te vallen krijgen doorgaans een valanalyse bij de fysiotherapeut en/of ze worden verwezen naar de internist ouderengeneeskunde. Met de komst van de Valpoli wordt de zorg voor deze bewoners multidisciplinair aangeboden: dicht bij huis met een gecombineerde afspraak op de Valpoli in gezondheidscentrum De Haak in Almere Haven. 

De juiste zorg op de juiste plek met één gecombineerde afspraak

De poli vindt (per 15 september 2020) één keer in de maand plaats op de tweede of derde dinsdagmiddag van de maand en biedt ruimte aan drie patiënten. Zij bezoeken achtereenvolgens: de internist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeut en de verpleegkundig specialist. Ieder bezoek duurt ongeveer drie kwartier. Vervolgens vindt een MDO plaats tussen de drie disciplines. Daarbij kunnen, indien gewenst, ook de huisarts en apotheker van de patiënt bij aansluiten. Na het MDO brengt de internist advies uit aan de huisarts. Deze bespreekt de onderzoeksresultaten en het vervolg van de behandeling met de patiënt.

Doel van de Valpoli

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Veel ouderen zijn ook bang om te vallen. Hierdoor bewegen ze minder waardoor hun spierkracht en evenwicht afnemen. Dit vergroot dan weer de kans op vallen. Het doel van de Valpoli is om de ouderen te laten bewegen om zo functieverlies van de spieren en achteruitgang in het evenwicht zoveel mogelijk te voorkomen. Op deze manier willen we de kans op vallen verkleinen en (her)opnames zoveel mogelijk voor zijn, waardoor we duurdere zorg voorkomen.

De kaderarts verwijst

Anneke Pahlplatz is kaderarts ouderengeneeskunde in gezondheidscentrum De Haak. Zij bekijkt in overleg met de overige huisartsen van het centrum wie van hun patiënten in aanmerking komen voor een bezoek aan de Valpoli. Anneke meldt de patiënt aan via een verwijsbrief in Zorgdomein. Maria Meijknecht, verpleegkundig specialist van De Haak, plant daarna voor de patiënt enkele vooronderzoeken en tests in en een bezoek aan de Valpoli. De patiënt ontvangt een oproepbrief met een informatieblad met algemene informatie over de Valpoli. Met vragen kan de patiënt terecht bij Maria via telefoon, 036-545 44 60. Patiënten kunnen deze vragen ook stellen via valpoli@zorggroep-almere.nl.