12 oktober 2020 Verwijzingen KNO

De vakgroep KNO en de huisartsen delen het beeld dat een deel van de patiënten met een KNO-hulpvraag niet op de juiste plek wordt gezien en/of behandeld. Het gaat bijvoorbeeld om patiënten met oorsuizen, globusgevoel, bloedneus en slaapapneu die niet naar de KNO-arts zouden hoeven, maar in de eerste lijn onvoldoende antwoord ervaren op hun hulpvraag. Daarnaast kan het poliklinisch spreekuur van KNO efficiënter worden benut door betere consultvoorbereiding (digitale anamnese).

In overleg tussen KNO-artsen en huisartsen worden patiëntgroepen gedefinieerd die mogelijk niet of minder in de tweede lijn gezien hoeven worden en worden oplossingen bedacht hoe dit gerealiseerd kan worden. Bijvoorbeeld door het aanscherpen van verwijscriteria, betere voorlichting in de nulde en eerste lijn (bijv. door infofilmpjes, teleconsulten), gezamenlijke (digitale) consulten in de eerste lijn, etc. Daarnaast gaat de KNO-vakgroep verkennen of door de inzet van digitale anamnese de consulten beter voorbereid kunnen worden zodat de tijd efficiënter benut wordt. Bovendien kan op basis van de digitale anamnese gekozen worden voor een digitaal consult in plaats van een fysiek consult of kan zelfs het (herhaal)bezoek worden voorkomen.