Patiënttevredenheid

Het Flevoziekenhuis wil graag van u weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren en wat er eventueel beter kan.

Online vragenlijst 

Na een bezoek aan de afdeling, een opname in het ziekenhuis of bloedafname kunt u een e-mail ontvangen met het verzoek om een online vragenlijst in te vullen.

De vragen gaan onder meer over medische deskundigheid, informatieverstrekking, de gang van zaken rondom opname en ontslag en over de bejegening. Door deel te nemen helpt u ons de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Anoniem

Het onderzoek is anoniem, de antwoorden zijn niet herleidbaar naar personen. Onderzoeksbureau MediQuest voert het onderzoek voor ons uit. U kunt benaderd worden over drie onderwerpen via afzonderlijke enquêtes: over uw bezoek aan de afdeling, over een opname en over bloedafname. Per onderwerp wordt u maximaal één keer per jaar bevraagd.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

Voor ons ziekenhuis is het zeer waardevol om te weten hoe wij in de ogen van onze patiënten presteren. Zo kunnen we van u leren en verbeteringen doorvoeren waar u als patiënt behoefte aan heeft.

Het Flevoziekenhuis maakt gebruik van de landelijke PREM-meting (de 'Patiënt Reported Experience Measure') zodat de uitkomsten te vergelijken zijn met die van andere ziekenhuizen. De uitkomsten van het onderzoek worden ook gebruikt om patiënten en toekomstige patiënten inzicht te geven in ervaringen over de kwaliteit van Nederlandse ziekenhuizen. Onder andere via www.kiesbeter.nl.

Meer informatie

Voor vragen over het onderzoek kunt u ook contact opnemen met de helpdesk van MediQuest via telefoonnummer: 088 030 69 00.

Zorgkaart Nederland

Ook op Zorgkaart Nederland kunt u uw waardering van het ziekenhuis en de artsen achterlaten.