Publicaties

Hieronder vindt u diverse publicaties van het Flevoziekenhuis. 

Meerjarenbeleid

Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij’, dat is de kern van ons meerjarenbeleidsplan, dat het ziekenhuis heeft opgesteld voor de periode van 2015-2019. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuw meerjarenbeleid. Tot het nieuwe meerjarebbeleid af is, blijft de oude gelden.  

Bekijk ons volledige meerjarenbeleidsplan.

Jaarverslag

(Voorlopige) Passantentarieven 2022

Hieronder vindt u de lijst met (voorlopige) passantentarieven in het Flevoziekenhuis. De tarieven geven een indicatie van de kosten van bepaalde behandelingen. Als u niet verzekerd bent of als u niet in Nederland woont, dan wordt het passantentarief gehanteerd voor een behandeling in het Flevoziekenhuis. Het tarief kan ook gelden als het Flevoziekenhuis geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Lees meer over zorgkosten.   

Passantentarieven voorgaande jaren

Thuis

Thuis is de informatiekrant van het Flevoziekenhuis. De krant wordt samengesteld door de afdeling Communicatie van het Flevoziekenhuis en drie keer per jaar verspreid in Almere, Lelystad, Zeewolde en een deel van 't Gooi. Voor vragen over de informatiekrant kunt u terecht bij: afdeling Communicatie, (036) 868 9897 of communicatie@flevoziekenhuis.nl

Verwijs Wijzer

Boekje voor verwijzers met informatie over: afspraken over informatie-uitwisseling tussen huisartsen en specialisten, overzicht van bereikbaarheid bij spoed en contactgegevens per specialisme en contactgegevens per vakgroep. Deze informatie is interessant voor verwijzers of van belang voor een optimale transmurale samenwerking. Wij streven naar digitaal verwijzen via ZorgDomein. Huisartsen op de huisartsenpost (HAP) kunnen ook in de ANW-uren digitaal verwijzen. Lees meer over de samenwerking met verwijzers. Bent u een verwijzer en wilt u de Verwijs Wijzer ontvangen? Mail naar communicatie@flevoziekenhuis.nl.

ZiekenTHUIS

ZiekenTHUIS is het magazine voor patiënten ter voorbereiding op een opname en/of operatie in het Flevoziekenhuis. Het magazine verschijnt drie keer per jaar. De inhoud wordt zorgvuldig samengesteld door de afdeling Communicatie van het Flevoziekenhuis. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Voor opmerkingen of vragen over het opnamemagazine kunt u terecht bij: afdeling Communicatie, (036) 868 9897 of communicatie@flevoziekenhuis.nl.