Raad van bestuur

De raad van bestuur van het Flevoziekenhuis bestaat uit mevrouw J.C.H.G. Arts, de heer E.W.J. Schubert en mevrouw A.J. Fijn van Draat.  

Raad van bestuur Flevoziekenhuis, vlnr: Anita Arts, Edo Schubert en Annette Fijn van Draat

Mevrouw drs. J.C.H.G. (Anita) Arts

voorzitter raad van bestuur

Op 1 maart 2012 trad Anita Arts toe tot de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis. Sinds 25 januari 2013 is zij voorzitter van de raad van bestuur. Zij is eerstverantwoordelijk voor strategie, strategische relaties, innovatie, digitalisering & ICT, HR, communicatie en governance. Voor haar komst naar het Flevoziekenhuis was zij werkzaam als lid van de raad van bestuur van het OLVG in Amsterdam. Daarvoor was zij ruim vier jaar lid van de raad van bestuur van ProRail, nadat zij vijf jaar de functie van algemeen directeur van Railverkeersleiding had vervuld. Voorafgaand aan die periode vervulde zij diverse managementfuncties bij de Nederlandse Spoorwegen. Anita Arts heeft psychologie gestudeerd en diverse managementopleidingen gevolgd.

Huidige nevenfuncties:

 • Lid raad van commissarissen Enexis Holding N.V.
 • Lid bestuur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Lid Economic Board Almere
 • Lid Higher Education Development Board van Windesheim Flevoland
 • Lid raad van advies SEO Economisch Onderzoek
 • Lid bestuur Vereniging SAP Gebruikende Ziekenhuizen (VSapGZ), hoort q.q. bij hoofdfunctie
 • Bestuurder Flevozorg B.V. (100% onderdeel van stichting Flevoziekenhuis), hoort q.q. bij hoofdfunctie

Relevante nevenfuncties in het verleden:

 • Lid raad van toezicht van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
 • Vicevoorzitter raad van toezicht Regionaal Opleidingen Centrum van Amsterdam en Flevoland (ROCvA-ROCvF)
 • Lid van de raad van toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Auditor bij het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg)
 • Lid van het bestuur van het Spoorwegpensioenfonds

De heer drs. E.W.J. (Edo) Schubert

‚Äčlid raad van bestuur

Edo Schubert is per 1 april 2017 lid van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis. Edo is eerstverantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van zorg, medische opleidingen en wetenschap en informatieveiligheid. Schubert werkte vanaf 2006 als internist-intensivist op de Intensive care van het Flevoziekenhuis. Edo heeft zijn opleiding daarvoor genoten aan het VUmc. Hij was in het verleden onder andere voorzitter van het bestuur van de vereniging medische staf.

Huidige nevenfuncties:

 • Adviseur van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten - KNMG
 • Instellingsvisitator Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten - KNMG
 • Lid Bestuurs adviescommissie (BAC) Onderwijs en Opleiden - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

 Relevante nevenfuncties in het verleden:

 • Bestuurslid Vereniging medische staf Flevoziekenhuis Almere (2007-2016), bestuursvoorzitter (2011-2016), vicevoorzitter (2008-2011)
 • Medisch Manager Ambulance RAV GGD Flevoland (2008-2015)

Mevrouw J.E. (Annette) Fijn van Draat MBA

lid raad van bestuur

Per 1 juni 2017 is Annette Fijn van Draat lid van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis. Zij is eerstverantwoordelijk voor de portefeuille financiën en bedrijfsvoering. Voordat ze bij het Flevoziekenhuis aantrad heeft zij de afgelopen 15 jaar (management)functies bekleed in verschillende ziekenhuizen, waarbij zij zich richtte op bedrijfsvoering in de brede zin van het woord. Zij was manager bedrijfsvoering bij twee divisies in het UMC Utrecht en vanuit die rol tevens directeur van de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Daarvoor was zij hoofd Business Control bij het Diakonessenhuis Utrecht en daarvoor adviseur bij de Concernstaf van het AMC (tegenwoordig Amsterdam UMC). Voordat ze de overstap naar de gezondheidszorg maakte, was Annette werkzaam bij o.a. Nike Europe, Compendium Inkoopconsultants en ING.

Huidige nevenfuncties:

 • Bestuurder Flevozorg B.V. (100% onderdeel van stichting Flevoziekenhuis), hoort q.q. bij hoofdfunctie
 • Lid raad van toezicht bij de Onderwijsgroep Amersfoort
 • Lid raad van toezicht bij de Kwadrantgroep te Drachten

Contact

De raad van bestuur is te bereiken via het bestuurssecretariaat, e-mail: rvbsecr@flevoziekenhuis.nl of telefonisch via het algemene nummer van het ziekenhuis: 036-868 8888.

Governance

Professioneel bestuur en toezicht zijn van groot belang voor zorgorganisaties. Afspraken hierover zijn daarom vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code. Dit is een bundeling van moderne opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Het Flevoziekenhuis past de Corporate Governance Code toe. In de reguliere jaarverslaglegging wordt hier aandacht aan besteed. Het Flevoziekenhuis heeft een declaratiereglement voor het bestuur (pdf).