Raad van toezicht

De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het bestuur van het Flevoziekenhuis en op de algemene gang van zaken in de instelling. De toezichthouders toetsen of het beleid in overeenstemming met de kaders van het meerjarenbeleidsplan wordt gevoerd. De raad van toezicht adviseert de raad van bestuur. De raad werkt volgens de statuten en een reglement en in overeenstemming met de governancecode voor de zorg.
Benoemingen in de raad van toezicht gelden in principe voor de duur van vier jaar. Een herbenoeming is eenmaal mogelijk met een periode van vier jaar.
Raad van toezicht Flevoziekenhuis, vlnr: De heer dr. L. Wigersma, mevrouw prof. dr. J.M. Bensing, de heer drs. D. Kappelle,
mevrouw J.J. Noordhoek - van der Staay en de heer drs. M.J.P. Schmidt

Samenstelling raad van toezicht Flevoziekenhuis

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden: 

De heer dr. L. (Lode) Wigersma

Voorzitter van de raad van toezicht met aandachtsgebieden bestuurlijk-algemeen, kwaliteit van zorg en medisch-inhoudelijk.

Overige functies

 • Voorzitter raad van toezicht Instituut verantwoord medicijngebruik, Utrecht
 • Lid raad van toezicht Transparant, instelling voor GGZ, Leiden
 • Voorzitter Vereniging Artsen Volksgezondheid, Utrecht
 • Bestuurslid KAMG, Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid, Utrecht
 • Bestuurslid NPHF, Federatie voor Gezondheid

Jaar van eerste benoeming 2014
Jaar van aftreden 2021

Mevrouw prof. dr. J.M. (Jozien) Bensing ‚Äč- vice-voorzitter en voorzitter kwaliteitscommissie

Vice-voorzitter en voorzitter kwaliteitscommissie met aandachtsgebieden kwaliteit van zorg en medisch-inhoudelijk. 

Overige functies

 • Emeritus Hoogleraar Gezondheidspsychologie Universiteit Utrecht
 • Emeritus Honorary Research Fellow NIVEL
 • Lid raad van toezicht TNO
 • Vicevoorzitter raad van toezicht Consumentenbond
 • Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
 • Lid raad van toezicht Revalidatiecentrum De Hoogstraat
 • Vicevoorzitter raad van toezicht Medisch Spectrum Twente
 • Lid raad van toezicht Waarborgfonds voor de Zorg (WfZ)
 • Auditor NVZD

Jaar van eerste benoeming 2012
Jaar van aftreden 2020

De heer drs. D. (Derk) Kappelle RA

Voorzitter auditcommissie met aandachtsgebied bestuurlijk-financieel.

Jaar van eerste benoeming 2015
Jaar van aftreden 2019 (herbenoeming mogelijk)

Mevrouw J.J. (Jacquelien) Noordhoek-van der Staay MA MSc

Lid kwaliteitscommissie met aandachtsgebieden kwaliteit van zorg en patiëntenparticipatie.

Overige funcies

 • Directeur/bestuurder Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 
 • Bestuurslid Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF)
 • President CF Europe; federatie van CF organisaties uit 41 landen
 • Promovendus Athena Instituut Vrije Universiteit
 • Lid jury Galenus Geneesmiddelen Prijs en Galenus Research Prijs

Jaar van eerste benoeming 2014
Jaar van aftreden 2022

De heer drs. M.J.P. (Meindert) Schmidt

Lid auditcommissie met aandachtsgebied bestuurlijk-financieel.

Overige functies

 • Lid van de raad van commissarissen van Naviva
 • Voorzitter raad van commissarissen van Winnock Zorg
 • Lid raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten

Jaar van eerste benoeming 2017
Jaar van aftreden: 2021 (herbenoeming mogelijk)