Verpleegkundige staf

Het Flevoziekenhuis heeft bijna 600 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants in dienst. De verpleegkundigen werken op de verpleegafdelingen en op diverse poliklinieken. Verpleegkundigen verzorgen en begeleiden patiënten in het ziekteproces, zijn de ogen en oren van de arts, voeren onderzoeken uit, geven scholing aan andere verpleegkundigen, begeleiden studenten en onderhouden protocollen.

Doel vereniging verpleegkundige staf

De vereniging verpleegkundige staf (VVS) kijkt hoe het werk van de verpleegkundige beter en prettiger kan.

De VVS ondersteunt de verpleegkundigen bij het vergroten van hun professionaliteit, kennis en kunde. Voorbeelden zijn:

 • Organiseren van een symposium twee keer per jaar
 • Meedenken over scholingen
 • Volgen hoe het werk van de verpleegkundige in de toekomst verandert en daarop anticiperen
 • Aantrekkelijkheid van het Flevoziekenhuis voor verpleegkundigen behouden en waar mogelijk vergroten

Speerpunt

Het speerpunt van de vereniging verpleegkundige staf is de kwaliteit van de verpleegkundige zorg continueren, bewaken en bevorderen.

Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door het stafbestuur. Het bestuur vertegenwoordigt de verpleegkundige staf en zet zich in om genomen besluiten bekend te maken onder alle verpleegkundigen. Het stafbestuur heeft een keer per maand overleg met de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis. Tijdens dit overleg wordt (gevraagd en ongevraagd) advies aan de raad van bestuur gegeven over bestuurlijke vraagstukken, ontwikkelingen en het bewaken van de naleving van afspraken.

Het verpleegkundig stafbestuur wordt ondersteund door actieve verpleegkundigen die helpen om alle doelen van de VVS te kunnen halen.

Een keer per jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging verpleegkundige  staf, waarin het jaar besproken wordt. Welke doelen zijn behaald en wat zijn de wensen van verpleegkundigen voor het komende jaar?

Samenstelling

De samenstelling van het verpleegkundig stafbestuur en de actieve leden is als volgt:

 • Dineke Kanis, verpleegkundig specialist Dialyse, voorzitter
 • Marieke Schiffers, kinderverpleegkundige, vicevoorzitter
 • Betty Brouwer, CCU-verpleegkundige, stafbestuurslid
 • Ilse Oltmann, verpleegkundig specialist Pijnbestrijding, stafbestuurslid
 • Natasja Lulofs, oncologieverpleegkundige, stafbestuurslid
 • Marloes Zijlstra, verpleegkundig specialist Chirurgie, stafbestuurslid

Actieve leden:

 • Larissa van Koot, SEH-verpleegkundige
 • Olivia Annan, neurologie-verpleegkundige
 • Cobie Visser, SEH-verpleegkundige
 • Jordy Piek, MDL-verpleegkundige

 

De verpleegkundige staf wordt ondersteund door:

 • het Bureau verpleegkundige staf, contactpersoon Eerke Steller, beleidsadviseur, esteller@flevoziekenhuis.nl
 • het Secretariaat Bureau verpleegkundige en medische staf, Wendy van der Zee